Αποτελέσματα live αναζήτησης

Widget Creator

Βήμα πρώτο: Επιλογή πληροφορίας


Βήμα δεύτερο : Μορφοποίηση widget

Width
225px
Height
250px
Border Width
1px

Border Color
Background Color

Font Color
Font Size

Βήμα 3 : Αντιγραφή και επικόληση του κώδικα στην ιστοσελίδα σας