ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ: Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, ProRata, Διακανονισμός Παγίων


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ: Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, ProRata, Διακανονισμός Παγίων
Taxheaven webinars
Το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία του συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  Μέσω του μηχανισμού αυτού εξασφαλίζεται αρχή της ουδετερότητας του  ΦΠΑ σύμφωνα με την οποία ο φόρος αυτός δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τις υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις αλλά, ως φόρος κατανάλωσης, τους τελικούς καταναλωτές των αγαθών και των υπηρεσιών.  
Η σωστή εφαρμογή των κανόνων του ΦΠΑ για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης από τις επιχειρήσεις είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου αυτές να αποφύγουν πρόσθετα κόστη.

Θέματα που θα αναπτυχθούν(ενδεικτικά):
•    Τι είναι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
•    Πότε γεννάται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
•    Ποιες είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα έκπτωσης;
•    Ποιες πράξεις απαλλάσσονται αλλά παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης;
•    Σε ποιες περιπτώσεις δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ;
•    Πως υπολογίζεται το ποσοστό (PRO RATA) βάσει του οποίου θα προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης;
•    Τι προβλέπεται ειδικά για τα πάγια;
•    Εκπίπτει ο ΦΠΑ κατασκευών, προσθηκών και βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων; - Απόφαση ΣτΕ και ν. 5024/2023
•    Πως διενεργείται ο διακανονισμός της έκπτωσης του ΦΠΑ παγίων σε περίπτωση παράδοσης τους ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις;
•    Πως απεικονίζονται στη δήλωση ΦΠΑ οι διακανονισμοί μιας διαχειριστικής περιόδου;
•    Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωση του ΦΠΑ εισροών;Πληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 15:00 της ημέρας διεξαγωγής του.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής και είναι:
- μέσω Viva Payments με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- μέσω εμβάσματος/μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ EMAIL: [email protected]!!Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν έχετε ενεργή συνδρομή στον κόμβο (Taxheaven Webinars ή Taxheaven Full Pack) δεν συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής ούτε πληρώνετε το αντίστοιχο κόστος!!

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
iban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
iban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας.

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές
  • Taxheaven webinar author
    Κορρές Λεωνίδας

    Ο Λεωνίδας Κορρές είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης και φορολογικός σύμβουλος με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς φορολογίας, Φ.Π.Α και φορολογίας νομικών προσώπων.

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα αιτήσεων συμμετοχής για το webinar αυτό.