Λογιστής και όχι μόνο «φοροτεχνικός» ή «καταχωρητής» - Η ανάλυση της επιχείρησης και των «οικονομικών καταστάσεων»


Λογιστής και όχι μόνο «φοροτεχνικός» ή «καταχωρητής» - Η ανάλυση της επιχείρησης και των «οικονομικών καταστάσεων»
Taxheaven webinars
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων και τον ρόλο του Λογιστή στην επιχείρηση ως συμβούλου του επιχειρηματία

Θεματολογία

·         Η αναγκαιότητα της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων, η «αντίληψη» του επιχειρηματία  και ο ρόλος του Λογιστή

·         Πηγές στοιχείων που αναλύονται

·         Η «αναξιοπιστία» των λογιστικών στοιχείων και η προσαρμογή τους

·         Τα κυριότερα λογιστικά μεγέθη - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

·         Αριθμοδείκτες  - EBITDA - «Νεκρό Σημείο» - Κεφάλαιο Κίνησης

·         Ταμειακές Ροές – «Κατάσταση Χρηματοροών»

·          Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης ως ευκαιρία ανάλυσης της επιχείρησης

·         SWOT Ανάλυση - Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα μιας Επιχείρησης

·         Σύστηματα Εσωτερικού Ελέγχου & Δικλείδες ασφαλείας

·         Φορολογικός Σχεδιασμός και κίνδυνοι

·         Η Δύναμη της Πληροφορίας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και η συμμετοχή του Λογιστή

·         Παράδειγμα Πληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής και είναι:
- μέσω Paypal
- μέσω Viva Payments με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- μέσω εμβάσματος/μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Αποστολή του καταθετηρίου στο email: [email protected]
!!Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν έχετε ενεργή συνδρομή στον κόμβο (Taxheaven Webinars ή Taxheaven Full Pack) δεν συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής ούτε πληρώνετε το αντίστοιχο κόστος!!

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
iban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
iban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας.

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές
  • Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος

    Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Commentators

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Δήλωση συμμετοχής στο webinar Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δήλωση συμμετοχής στο webinar

Υποχρεωτικά πεδία *

Τι Παραστατικό χρεώσης θέλετε ? *

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί σε διαφορετικά από τα ανωτέρω στοιχεία (π.χ. επιχείρηση)? *

Στοιχεία για την είσοδό σας στην πλατφόρμα του webinar