Ο ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Μέρος B’ (υπηρεσίες)


Ο ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Μέρος B’ (υπηρεσίες)
Taxheaven webinars
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στην κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθημερινά χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες τους ή λαμβάνουν υπηρεσίες από προμηθευτές τους σε άλλα κράτη μέλη.  Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν τόσο τους κανόνες του ΦΠΑ που εφαρμόζονται στην Ελλάδα όσο κι αυτούς που εφαρμόζονται σε αυτά τα άλλα κράτη μέλη για την παροχή/λήψη υπηρεσιών.
Το webinar έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχουν και λαμβάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε / από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πλαίσια του webinar θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων:
-    Παροχή υπηρεσιών σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (B2B) άλλων κρατών μελών (πράξεις λήπτη άρθρο 14 2α Κώδικα ΦΠΑ)
-    Παροχή υπηρεσιών σε ΙΔΙΩΤΕΣ (B2C) άλλων κρατών μελών (14 2β Κώδικα ΦΠΑ)
-    Παροχή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ υπηρεσιών (λογιστικές, νομικές κ.λπ.)
-    Παροχή υπηρεσιών ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και διαμεταφοράς ΑΓΑΘΩΝ
-    Υπηρεσίες σχετικές με ΑΚΙΝΗΤΑ
-    ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ακινήτων και παροχή ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ κ.λπ. υπηρεσιών
-    Οι υπηρεσίες μεταφοράς ΕΠΙΒΑΤΩΝ
-    Υπηρεσίες ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ εκπαιδευτικών, εμπορικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.λπ. δραστηριοτήτων
-    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ υπηρεσίες
-    Η παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και ΕΣΤΙΑΣΗ
-    Βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Ε.Ι.Χ., σκάφη αναψυχής κ.λπ.)
-    ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ λοιπών κινητών αγαθών (μηχανημάτων κ.λπ.)
-    Εργασίες ΦΑΣΟΝ και πραγματογνωμοσύνες και ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ σε κινητά αγαθά
-    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ παρεχόμενες υπηρεσίες
-    Ο κανόνας χρήσης και εκμετάλλευσης
-    ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ απόδοσης του ΦΠΑ για τις πωλήσεις υπηρεσιών σε ιδιώτες άλλων κρατών μελών.
-    Έντυπο δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ δήλωσης των ενδοκοινοτικών παροχών / λήψεων υπηρεσιών
-    Έντυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Φ4 & Φ5) – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ δήλωσης των ενδοκοινοτικών παροχών / λήψεων υπηρεσιών.Πληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής και είναι:
- μέσω Paypal
- μέσω Viva Payments με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- μέσω εμβάσματος/μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Αποστολή του καταθετηρίου στο email: [email protected]
!!Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν έχετε ενεργή συνδρομή στον κόμβο (Taxheaven Webinars ή Taxheaven Full Pack) δεν συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής ούτε πληρώνετε το αντίστοιχο κόστος!!

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
iban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
iban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας.

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές
  • Κορρές Λεωνίδας
    Ο Λεωνίδας Κορρές είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης και φορολογικός σύμβουλος με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς φορολογίας, Φ.Π.Α και φορολογίας νομικών προσώπων.

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα αιτήσεων συμμετοχής για το webinar αυτό.