38 επιδοτήσεις και αποζημιώσεις λόγω Covid στο 2020 - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός.


38 επιδοτήσεις και αποζημιώσεις λόγω Covid στο 2020 - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός.
Taxheaven webinars


Το Taxheaven και η mental GΡoup συνδιοργανώνουν επίκαιρη διαδικτυακή φορολογική ημερίδα.

Η θεματολογία αναλυτικά:

-    38 επιδοτήσεις και αποζημιώσεις λόγω Covid  στο 2020- Λογιστικός και φορολογικός  χειρισμός.

Ι.   2021: Το Φορολογικό τοπίο που θα καθορίσει το φετινό «Ραντεβού με την Εφορία»

Οι βασικότερες αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων-

ΙΙ.   Eννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.  Βασική αρχή  και διάκριση των εισοδημάτων:
•    ποια ποσά δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται – κριτήρια.
•    ποια ποσά δεν  θεωρούνται εισόδημα, δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν αναγράφονται στη δήλωση και δεν δικαιολογούν τεκμήρια.
•    ποια εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, αναγράφονται στη δήλωση και σε ποιόν πίνακα και ποια όχι.
•    ποσά αποζημιωτικού χαρακτήρα (αποζημιώσεις) -  δεν αποτελούν εισόδημα και δεν δικαιολογούν τεκμήρια.
•    Σε ποιες περιπτώσεις δεν αποστέλλεται ετήσιο αρχείο βεβαιώσεων


ΙΙΙ.  Γενικά: Επιδοτήσεις- Επιχορηγήσεις – Ενισχύσεις -  αποζημιώσεις στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας
•    Γενικός κανόνας αντιμετώπισης των  επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων με τον ΚΦΕ – Ν. 4172/2013
•    Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις με βάση τα ΕΛΠ – Ν. 4308/2014 από 01.01.2015 και μετά:
-    Ορισμός επιχορηγήσεων στα ΕΛΠ
-    Υποχρέωση (αναβαλλόμενο έσοδο) στη λογιστική βάση και ως «αφορολόγητο αποθεματικό» στη φορολογική βάση.
-    α) Λογιστική βάση (όσον αφορά τις επιχορηγήσεις)
-    β) Φορολογική βάση (όσον αφορά τις επιχορηγήσεις)

Κρατικές Επιχορηγήσεις - Χρόνος απόκτησης εισοδήματος κρατικών επιχορηγήσεων  - Οι δύο σωρευτικές  προϋποθέσεις:
α) να έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και
β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους.
•    Κρατικές Επιχορηγήσεις όταν αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
•    Κρατικές Επιχορηγήσεις όταν αφορούν επιχορήγηση εξόδων (π.χ. Επιδότηση Τόκων , κ.λπ) –
•    Κρατικές Επιχορηγήσεις - Λογιστική απεικόνιση (γενικά)

Αποδοχές και αποζημιώσεις λόγω covid-19:
•    Για ποια ποσά γίνεται ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων και με ποιους κωδικούς

Όλες τις επιδοτήσεις – ενισχύσεις και αποζημιώσεις λόγω Covid στο 2020- Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός  - Απεικόνιση των επιδοτήσεων επιχορηγήσεων στα έντυπα Ε3 και «Ν».Πληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής και είναι:
- μέσω Paypal
- μέσω Viva Payments με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- μέσω εμβάσματος/μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Αποστολή του καταθετηρίου στο email: [email protected]
!!Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν έχετε ενεργή συνδρομή στον κόμβο (Taxheaven Webinars ή Taxheaven Full Pack) δεν συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής ούτε πληρώνετε το αντίστοιχο κόστος!!

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
iban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
iban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας.

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές
  • Χριστόπουλος Γεώργιος

    Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι φοροτεχνικός - οικονομολόγος, συγγραφέας φορολογικών βοηθημάτων, επιστημονικός συνεργάτης του Taxheaven, μέλος της «mental GRoup», πρώην καθηγητής ΤΕΙ.

  • Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος

    Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Δήλωση συμμετοχής στο webinar Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δήλωση συμμετοχής στο webinar

Υποχρεωτικά πεδία *

Τι Παραστατικό χρεώσης θέλετε ? *

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί σε διαφορετικά από τα ανωτέρω στοιχεία (π.χ. επιχείρηση)? *

Στοιχεία για την είσοδό σας στην πλατφόρμα του webinar