Ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing) - Τεκμηρίωση - Κατάρτιση Φακέλου - Συνοπτικός πίνακας


Ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing) - Τεκμηρίωση - Κατάρτιση Φακέλου - Συνοπτικός πίνακας

Στόχος του σεμιναρίου είναι η συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τους κανόνες τεκμηρίωσης των συναλλαγών  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Κάθε εταιρεία που λειτουργεί με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα μπορεί να ενημερωθεί για την συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων.

Θεματολογία


1.    Αρχή Των Ίσων Αποστάσεων
2.    Έννοια & Ορισμός Συνδεδεμένων Προσώπων
-    Κατηγορίες συνδεδεμένων
-    Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων
3.    Υπόχρεοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
-    Ποια είναι η κατηγοριοποίηση βάση κύκλου εργασιών
-    Ποια είναι τα όρια ανά υπόχρεο πρόσωπο
-    Πρακτικά παραδείγματα υποχρέωσης ή απαλλαγής τεκμηρίωσης τιμών
4.    Κατηγορίες Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση
-    Είδη συναλλαγών
-    Παροχή Υπηρεσιών - Μετακύλιση Κόστους
-    Παροχή Υπηρεσιών - Χαμηλής Προστιθέμενης Αξίας
5.    Προθεσμίες Κατάρτισης Φακέλου Τεκμηρίωσης & Υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών
6.    Πρόστιμα & Κυρώσεις
7.    Φορολογικά έντυπα (Ε3, Ν)
8.    Περί ενδοομιλικών συναλλαγών & μη εκπιπτώμενων δαπανών
9.    Παρουσίαση των περιεχομένων του Φακέλου Τεκμηρίωσης
-    Τι πληροφορίες απαιτούνται ανά ενότητα
-    Προτεινόμενη δομή φακέλου τεκμηρίωσης
10.    Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών
-    Παρουσίαση Ενοτήτων
-    Ανάλυση & Διευκρινίσεις
11.    Συγκριτική Ανάλυση
-    Παράγοντες Συγκριτικής Ανάλυσης
-    Εφαρμογή Συγκριτικής Ανάλυσης
12.    Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
-    Παρουσίαση Παραδοσιακών & Μη Παραδοσιακών Μεθόδων
Παραδοσιακές Μέθοδοι Τεκμηρίωσης
-    Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής»
-    Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης»
-    Μέθοδος της «κόστους συν κέρδος»
Λοιπές μη παραδοσιακές μέθοδοι (Μέθοδοι του Συναλλακτικού Κέρδους)
-    Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους»
-    Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής»
-    Πρακτικά Παραδείγματα ανά Μέθοδο
13.    Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Τεχνητές Διευθετήσεις
14.    Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Agreements)
-    Ανάλυση διαδικασίας
-    Παρουσίαση Εντύπων – Διευκρινίσεις


Πληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Προσοχή: Για να δηλώσετε συμμετοχή και να κατοχυρώσετε την θέση σας θα πρέπει πρώτα να έχετε προβεί στην ΕΞΟΦΛΗΣΗ του κόστους συμμετοχής.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής, και είναι: :
- μέσω paypal
- μέσω πληρωμής χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- με έμβασμα/μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Εάν θέλετε η πληρωμή να γίνει με έμβασμα μέσω τραπέζης θα πρέπει πρώτα να καταθέσετε το σχετικό ποσό των 35,00 ευρώ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την διαξαγωγή του webinar και μετά να προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
i ban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
i ban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Μαζί με την αίτηση μπορείτε να υποβάλλεται και ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί κατά την διάρκεια του σεμιναρίου και θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανομή και στόχευση της ύλης του. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε εκ νέου ερωτήματα.
Στην δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε και τον αριθμό κατάθεσης/συναλλαγής/εμβάσματος καθώς και το όνομά σας, εφόσον η πληρωμή γίνει με κατάθεση ή μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η πληρωμή σας έγκαιρα.

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα αιτήσεων συμμετοχής για το webinar αυτό.