Οι αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρίες από 1.1.2019


Οι αλλαγές στις Ανώνυμες Εταιρίες από 1.1.2019

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε λογιστές εταιριών, Λογιστικά Γραφεία, Οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων  και Δικηγόρους

ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν 4548/2018 στο Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών.

Οι κ.κ. Εισηγητές θα εστιάσουν στα ακόλουθα θέματα :

-    Κριτήρια κατηγοριοποίησης των Α.Ε.
-    Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας (επιλογή είδους συστατικού εγγράφου, επωνυμία, διάρκεια, ελάχιστες ενέργειες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες ιδρυτών)
-    Δημοσιότητα (νέες προθεσμίες και λοιπές υποχρεώσεις)
-    Μετοχικό Κεφάλαιο (ελάχιστο όριο, είδη, αξία και τρόπος έκδοσης μετοχών, διαδικασία αύξησης και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου,  εισφορές σε είδος και αποτίμηση αυτών, ειδικά θέματα πιστοποίησης καταβολής ) ΄
-    Διοικητικό Συμβούλιο (αριθμός μελών, κανόνες εκλογής, τρόπος συγκρότησης  σε σώμα, θητεία και αρμοδιότητες, τρόπος και τόπος συνεδριάσεων, ημερησία διάταξη, απαρτία, κωλύματα στην ψηφοφορία, σύνταξη πρακτικών και δημοσιότητα αυτών)   
-    Εκτελεστική Επιτροπή
-    Γενική Συνέλευση (πρόσκληση,  ημερησία διάταξη, δικαίωμα ψήφου και λοιπά δικαιώματα μετόχων, τόπος και τρόπος συνεδρίασης,  απαρτία και αποκλίσεις από το Νόμο, σύνταξη και δημοσιότητα πρακτικού )
-    Δικαιώματα μειοψηφίας
-    Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις
-    Διάθεση κερδών (κανόνες και περιορισμοί), σχηματισμός αποθεματικού
-    Μέρισμα ( τρόπος λήψης σχετικών αποφάσεων)
-    Κανόνες συναλλαγής με συνδεδεμένα πρόσωπα
-    Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (κανόνες και περιορισμοί)
-    Λύση και εκκαθάριση (λόγοι, διαδικασία)
-    Αλλοδαπές εταιρίες
-    Ποινικές
-    Τελικές, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις ( ονομαστικοποίηση μετοχών, χρόνος και τρόπος εναρμόνισης καταστατικών με τις νέες διατάξεις )
-    Θέματα δωσιδικίας  και δυνατότητα επίλυσης διαφορών μέσω της διαιτησίαςΠληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Προσοχή: Για να δηλώσετε συμμετοχή και να κατοχυρώσετε την θέση σας θα πρέπει πρώτα να έχετε προβεί στην ΕΞΟΦΛΗΣΗ του κόστους συμμετοχής.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής, και είναι: :
- μέσω paypal
- μέσω πληρωμής χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- με έμβασμα/μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Εάν θέλετε η πληρωμή να γίνει με έμβασμα μέσω τραπέζης θα πρέπει πρώτα να καταθέσετε το σχετικό ποσό των 35,00 ευρώ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την διαξαγωγή του webinar και μετά να προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
i ban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
i ban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα αιτήσεων συμμετοχής για το webinar αυτό.