Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων - ΑΕ-ΕΠΕ


Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων - ΑΕ-ΕΠΕ
Η Φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων ΑΕ-ΕΠΕ . Παραδείγματα με συμπλήρωση δηλώσεων Ν - Ε3 για το φορολογικό έτος 2017

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση με παραδείγματα συμπλήρωσης των νέων εντύπων της φορολογίας εισοδήματος των ΑΕ-ΕΠΕ. Η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και ή παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ως άνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.


Θεματολογία σεμιναρίου αναλυτικά:   

•    Τι ισχύει για όλα τα εισοδήματα του 2017, που θα δηλώσουν φέτος (το 2018) τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά), με βάση τον ΚΦΕ -Ν. 4172/2013 όπως ισχύει από 1-1-2017.

Ειδικότερα:
-    Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο (αναλυτικά).
-    Ποια είναι έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και πως προσδιορίζονται τα κέρδη (από κάθε πηγή και αιτία). Συμψηφισμός όλων των ζημιών που προκύπτουν από κάθε δραστηριότητα.
-    Φως στα «μυστήρια» της φορολόγησης υπεραξίας από τη μεταβίβαση επιχείρησης, μεριδίων, μετοχών. Εφαρμογές με παραδείγματα.
-    Δαπάνες Επιχειρήσεων που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, αποσβέσεις, επισφαλείς απαιτήσεις, εισφορές στα ταμεία που γίνονται δαπάνες στα βιβλία.

Ποιες δεν εκπίπτουν και αναμορφώνονται ως λογιστικές διαφορές.
-    Προσδιορισμός του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

-    Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα αλλά διατηρούν στη χώρα μας μόνιμη εγκατάσταση,

-    Φορολογική και λογιστική μεταχείριση των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων,

-    Κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία  δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών).

Παραδείγματα πάνω στο έντυπο Ν.  Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη φορολογική μεταχείριση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών συνεχίζουν να ισχύουν. Ειδικές απαλλαγές.

-    Απαλλαγές κερδών του φορολογικού έτους που έληξε - παρακολούθηση σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού,
-    Κέρδη παρελθουσών χρήσεων των προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
-    Προσωρινές απολήψεις κερδών στις προσωπικές εταιρείες και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
-    Διάθεση των κερδών και διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων
-    Φορολογία Ν.Π. - Συντελεστές φορολογίας
-    Μείωση συντελεστή φόρου σε νησιά
-    Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
-    Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
-    Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα ενδοομιλικά μερίσματα και απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές (μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα - άρθρο 63). Φορολογική και λογιστική μεταχείριση. Παράδειγμα.
-    Μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική από θυγατρική της που είναι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
-    Μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική από θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός E.E.). Συμψηφισμός του φόρου που καταβλήθηκε αλλά με περιορισμό. Παραδείγματα πάνω στο έντυπο Ν.
-    Εκκαθάριση: (το προϊόν της εκκαθάρισης, στο βαθμό που υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο, θεωρείται ως διανομή κέρδους και αντιμετωπίζεται ως μέρισμα).
-    Οικοδομικές επιχειρήσεις: (προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των οικοδομικών επιχειρήσεων).


•    Πως θα υποβληθούν όλες οι δηλώσεις των Νομικών προσώπων ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ με διπλογραφικά βιβλία για το φορολογικό έτος 2016:

    Ειδικότερα:
-  οι αλλαγές στα έντυπα Ε2, Ε3 και Ν (Στο Ε3 έχει προστεθεί πίνακας Κ    «ΠΙΝΑΚΑΣ     ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ      ΒΑΣΗΣ»).
-  Βήμα - βήμα και κωδικό – κωδικό τα έντυπα Ε2, Ε3, και Ν, με παραδείγματα
   και ασκήσεις, για ΑΕ-ΕΠΕ
-  Σημεία που πρέπει να προσέξουμε: (τρόπος και χρόνος υποβολής, Ν.Π. σε εκκαθάριση, διαλυόμενα, εκκαθάριση του φόρου, προκαταβολή- υπολογισμός- μείωση προκαταβολής – πότε δεν υπολογίζεται.
-  Φορολογική αναμόρφωση, ηλεκτρονική υποβολή (ποιους πίνακες περιλαμβάνει, πως υποβάλλεται, κωδικοί των εντύπων όπου μεταφέρονται τα ποσά.

-  Βοηθητικοί πίνακες με παρακρατούμενους φόρους και χρόνο απόδοσης.

-  Απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα φορολογίας εισοδήματος.Πληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Προσοχή: Για να δηλώσετε συμμετοχή και να κατοχυρώσετε την θέση σας θα πρέπει πρώτα να έχετε προβεί στην ΕΞΟΦΛΗΣΗ του κόστους συμμετοχής.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής, και είναι: :
- μέσω paypal
- μέσω πληρωμής χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- με έμβασμα/μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Εάν θέλετε η πληρωμή να γίνει με έμβασμα μέσω τραπέζης θα πρέπει πρώτα να καταθέσετε το σχετικό ποσό των 35,00 ευρώ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την διαξαγωγή του webinar και μετά να προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
i ban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
i ban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές
  • Βρουστούρης Παναγιώτης
    Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ομάδας εργασίας σύνταξης του νομοσχεδίου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος

    Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα αιτήσεων συμμετοχής για το webinar αυτό.