Ασφαλιστικό - Όλες οι νέες αλλαγές και το ισχύον πλαίσιο του ασφαλιστικού


Ασφαλιστικό - Όλες οι νέες αλλαγές και το ισχύον πλαίσιο του ασφαλιστικού

Πλήρες σεμινάριο για το ασφαλιστικό. Όλα όσα ισχύουν και με τις αλλαγές που θα έχουν επέλθει μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του.

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

• Ασφαλισμένοι για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.

• Ασφαλισμένοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται

• Ασφαλισμένοι που λόγω ιδιότητας προέκυπτε υποχρεωτική υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς για την ίδια απασχόληση.

• Παλαιοί ασφαλισμένοι, με υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φορείς για την ίδια απασχόληση, που κατέβαλαν εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς.

• Νέοι ασφαλισμένοι.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.

Χρόνος πραγματικής ασφάλισης.

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων με καταβολή εισφοράς

Υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς

• Για μισθωτούς

• Για ελεύθερους επαγγελματίες

Τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς

Καλόπιστη υπαγωγή στην ασφάλιση χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών

Άρθρο 38 του ν. 4387/2016

• Ποσοστό εισφορών κλάδου σύνταξης – Βάση υπολογισμού εισφορών

• Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

• Κατηγορίες ασφαλισμένων που αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί

• Μεταβατικές ρυθμίσεις – Αναπροσαρμογή ποσοστών από 1.1.2017 έως 1.1.2020.

• Εξαιρέσεις

• Βάση υπολογισμού εισφορών για τους ασφαλισμένους του πρώην ΝΑΤ

• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)

• Εξουσιοδοτικές διατάξεις

• Υποχρεωτική καταβολή εισφορών με μισθό

Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών – Άρθρα 39 και 98 του ν. 4387/2016.

• Ποσοστό εισφορών κλάδου σύνταξης

• Βάση υπολογισμού εισφορών

• Κατώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς

• Ανώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς

• Καταβολή μειωμένων εισφορών μετά τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης

• Κατηγορίες απασχολούμενων που αντιμετωπίζονται ως Αυτοαπασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες

• Υπόχρεοι εισφοράς ως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες

• Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι)

• Αναπροσαρμογή ποσοστών από 1.1.2017 έως 1.1.2020

Υπολογισμός και είσπραξη εισφορών μέχρι 31-12-2016, παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

α. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ

β. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ

• Εξουσιοδοτική διάταξη

Ειδικές ρυθμίσεις για τους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ – παρ. 10 και 11 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ – Άρθρο 98 του ν. 4387/2016

α. Προσαρμογή φορολογητέου εισοδήματος από 1.1.2017 – 31.12.2020 για τους άνω της 5ετίας ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες που προέρχονται από το ΕΤΑΑ

β. Σταδιακή αύξηση εισφορών για τους νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ κατά τα πρώτα 5 έτη ασφαλίσεως.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μεταβατική αύξηση του ποσού της μηνιαίας εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.)

Πεδίο εφαρμογής

Α. Μισθωτοί

• Βάση υπολογισμού της εισφοράς

• Ειδικές εισφορές

Β. Αυταπασχολούμενοι – Ελεύθεροι Επαγγελματίες

• Βάση υπολογισμού 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΑΡΘΡΟ 41 Ν. 4387/2016

1. Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών (7,10%)

2. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (6,95%)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Κατηγορίες – προσδιορισμός ποσού

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Υπολογισμός για μισθωτούς

Υπολογισμός για ελεύθερους επαγγελματίες – αυταπασχολούμενους

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ανάληψη δραστηριότητας σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης

Υποχρέωση δήλωσης

Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του Συνταξιούχου

ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΠληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Προσοχή: Για να δηλώσετε συμμετοχή και να κατοχυρώσετε την θέση σας θα πρέπει πρώτα να έχετε προβεί στην ΕΞΟΦΛΗΣΗ του κόστους συμμετοχής.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής, και είναι: :
- μέσω paypal
- μέσω πληρωμής χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- με έμβασμα/μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Εάν θέλετε η πληρωμή να γίνει με έμβασμα μέσω τραπέζης θα πρέπει πρώτα να καταθέσετε το σχετικό ποσό των 35,00 ευρώ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την διαξαγωγή του webinar και μετά να προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
i ban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
i ban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές
  • Βασίλειος Κουλούρης
    Προϊστάμενος Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Δημήτριος Μπούρλος

    Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. Εκδότης του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ». Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής για την Διαδοχική Ασφάλιση, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό, Πρόεδρος της Επιτροπής Κωδικοποίησης Κανονισμών Ι.Κ.Α. και μέλος πολλών επιτροπών που έχουν συσταθεί για το Ασφαλιστικό.

  • Μαργαρίτα Κάρδαρη

    Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος με εξειδίκευση στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Νομική σύμβουλος σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα σε θέματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. Συνεργάτης του περιοδικού « Ασφάλιση- Συντάξεις» της Εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος»

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα αιτήσεων συμμετοχής για το webinar αυτό.