Φορολογικές Υποχρεώσεις Κατοίκων Εξωτερικού και Ελλάδας


Φορολογικές Υποχρεώσεις Κατοίκων Εξωτερικού και Ελλάδας

Φορολογικές Υποχρεώσεις Κατοίκων Εξωτερικού. - Απευθύνεται Σε Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού, οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα (π.χ. από σύνταξη, από εκμίσθωση ακινήτων, από κινητές αξίες, από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.).

Αναλύονται οι υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού καθώς και όλες οι τελευταίες αλλαγές με τις πρόσφατες εγκυκλίους για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας.

Στόχος της Ημερίδας
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την απόκτηση εισοδήματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 
  
Σε ποιους απευθύνεται
 • Σε Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού, οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα (π.χ. από σύνταξη, από εκμίσθωση ακινήτων, από κινητές αξίες, από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.).
 • Σε Φορολογικούς Κατοίκους Ελλάδας που αποκτούν εισοδήματα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.


1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1.1. Υποκείμενα φόρου
1.2. ΑΦΜ (Μ1)
1.3. Φορολογικός εκπρόσωπος (Μ7)
1.4. Φορολογική Κατοικία (έννοια, κριτήρια)
1.4.1. Πότε ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.
1.4.2. Πότε ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.
1.5. Δήλωση μεταβολής κατοικίας (δικαιολογητικά, προϋποθέσεις)
1.6. Διπλή κατοικία και Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ)
1.7. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
1.7.1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης και τρόπος υποβολής
1.7.2. Χρόνος υποβολής της δήλωσης
1.7.3. Καταβολή του φόρου
1.7.4. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης
1.7.5. Τροποποιητική φορολογική δήλωση

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΣΑΔΦΕ)
2.1. Εισόδημα από συντάξεις και μισθωτή εργασία
2.1.1. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος
2.1.2. Μειώσεις φόρου
2.1.3. Πώς φορολογούνται οι Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας
2.1.4. Πώς φορολογούνται Φορολογικοί κάτοικοι Εξωτερικού

2.2. Επιχειρηματική δραστηριότητα
2.2.1. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
2.2.2. Φορολόγηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
2.2.3. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

2.3. Εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα-τόκοι–δικαιώματα-εκμίσθωση ακινήτων)
2.3.1. Εισόδημα από μερίσματα
2.3.2. Εισόδημα από τόκους
2.3.3. Εισόδημα από δικαιώματα
2.3.4. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

2.4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων

2.5. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

2.6. Αντικειμενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
2.6.1. Εναλλακτική ελάχιστη φορολογία
2.6.2. Αντικειμενικές δαπάνες
2.6.3. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
2.6.4. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών

2.7. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός φόρου
2.7.1. Πως φορολογείται η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος
2.7.2. Ποια χρηματικά ποσά υποχρεούται να λάβει υπόψη η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς του εισοδήματοςΠληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Προσοχή: Για να δηλώσετε συμμετοχή και να κατοχυρώσετε την θέση σας θα πρέπει πρώτα να έχετε προβεί στην ΕΞΟΦΛΗΣΗ του κόστους συμμετοχής.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής, και είναι: :
- μέσω paypal
- μέσω πληρωμής χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- με έμβασμα/μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Εάν θέλετε η πληρωμή να γίνει με έμβασμα μέσω τραπέζης θα πρέπει πρώτα να καταθέσετε το σχετικό ποσό των 35,00 ευρώ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την διαξαγωγή του webinar και μετά να προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
i ban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
i ban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα αιτήσεων συμμετοχής για το webinar αυτό.