ΦΠΑ: Απαλλαγές στην παράδοση και εισαγωγή πλοίων και αεροσκαφών καθώς και αντικειμένων και υλικών


ΦΠΑ: Απαλλαγές στην παράδοση και εισαγωγή πλοίων και αεροσκαφών καθώς και αντικειμένων και υλικών

Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο διάρκειας τριών ωρών με όλες τις λεπτομέρειες για τις απαλλαγές ΦΠΑ στην παράδοση και εισαγωγή πλοίων και αεροσκαφών καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ' αυτά.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, ώρα 5.30 μμ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Απαλλαγές πλοίων
- Ποια πλοία απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ;
- Ποια πλοία εξαιρούνται;
- Ποια πλοία προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης;
- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα;
- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής αλιευτικών πλοίων υπερπόντιας αλιείας;
- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το ΦΠΑ πλοίων παράκτιας αλιείας;
- Ποια πλοία θεωρείται ότι προορίζονται για διάλυση;
- Ποια πλοία θεωρούνται και πλοία του Δημοσίου;
- Ποια πλοία θεωρούνται πολεμικά πλοία;
- Ποια πλοία θεωρούνται ναυαγοσωστικά;
- Ποια πλοία θεωρούνται επιθαλάσσιας αρωγής;
• Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και πλωτών μέσων που ενεργούν πλόες εσωτερικού, εξωτερικού ή μικτούς, καθώς και υπερπόντιας αλιείας.
• Απαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση και εισαγωγή σκαφών που προορίζονται για την αλιεία και σπογγαλιεία.
• Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ της παράδοσης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία παράκτιας αλιείας.
• Για ποια πλοία εφαρμόζονται οι απαλλαγές ΦΠΑ; (εκτός των πλοίων παράκτιας αλιείας, των πλοίων που προορίζονται για διάλυση, των πολεμικών πλοίων και πλοίων του Δημοσίου και ναυαγοσωστικών και άλλων πλοίων επιθαλάσσιας αρωγής) – Έννοιες.
• Προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.
• Ποια πλοία και πότε διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα;
• Ποια πλοία και πότε δεν διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα;
• Πως αποδεικνύεται η διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα;
• Διαλειτουργική Πλατφόρμα Ανταλλαγής Δεδομένων.
• Ποια είναι η Διαδικασία απόδειξης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα;
• Μεταβατική περίοδος απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.
• Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.
• Υποβολή δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.
• Διαδικασία χορήγησης και οριστικοποίησης των απαλλαγών - Δήλωση επιβεβαίωσης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.
• Υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στις περιπτώσεις μη διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.
• Διαδικασία ελέγχου των απαλλαγών.
• Ανάκληση απαλλαγών.
• Υποχρεώσεις εκμεταλλευτών πλοίων, προμηθευτών - Τελικές επισημάνσεις.
• Ν.Ε.Π.Α. – Απαλλαγές ΦΠΑ αγορών ή εισαγωγών επαγγελματικών πλοίων αναψυχής καθώς και αντικειμένων και υλικών που ενσωματώνονται σ’ αυτά.
• Παράδοση ή εισαγωγή αεροσκαφών καθώς και αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ’ αυτά.
- Έννοια της διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς (άρθρο 27 § 1 β, δεύτ. εδάφιο).
• Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το ΦΠΑ παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε αεροπορικές εταιρίες από 2.6.2014.
• Εφαρμογή απαλλαγών από 9.9.2016 για αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, εγκατεστημένες σε άλλο Κ-Μ, που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της Χώρας με πτήσεις εντός του εσωτερικού της Χώρας.
• Απαλλαγή μη εγκατεστημένων στην Ελλάδα αεροπορικών εταιρειών.
• Μίσθωση αεροσκαφών - εισαγωγή μισθωμένων αεροσκαφών.
• Πότε επιβάλλεται ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε Ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.
• Προϋποθέσεις χορήγηση απαλλαγής ΦΠΑ στις νεοσύστατες αεροπορικές εταιρείες από 1.1.2013 κατά την εισαγωγή αεροσκαφών αλλά και ειδών που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους.
• Νηολόγηση ή  διαγραφή κοινοτικών αεροσκαφών.
• Επιδοτήσεις άγονων γραμμών αερομεταφορέα.

Προσοχή: Σημειώνεται ότι, λόγω του εύρους των απαλλαγών του άρθρου 27 του κώδικα ΦΠΑ, θα προγραμματισθεί και επόμενο σεμινάριο που θα καλύψει τα θέματα απαλλαγών ΦΠΑ για του εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα, λιπαντικά και τροφοεφόδια, των απαλλαγών ΦΠΑ για τις ναυλώσεις πλοίων και μισθώσεις αεροσκαφών καθώς επίσης και των απαλλαγών ΦΠΑ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών πλοίων και των αεροσκαφών.Πληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Προσοχή: Για να δηλώσετε συμμετοχή και να κατοχυρώσετε την θέση σας θα πρέπει πρώτα να έχετε προβεί στην ΕΞΟΦΛΗΣΗ του κόστους συμμετοχής.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής, και είναι: :
- μέσω paypal
- μέσω πληρωμής χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- με έμβασμα/μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Εάν θέλετε η πληρωμή να γίνει με έμβασμα μέσω τραπέζης θα πρέπει πρώτα να καταθέσετε το σχετικό ποσό των 35,00 ευρώ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την διαξαγωγή του webinar και μετά να προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
i ban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
i ban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Δήλωση συμμετοχής στο webinar

Υποχρεωτικά πεδία *

Τι Παραστατικό χρεώσης θέλετε ? *

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί σε διαφορετικά από τα ανωτέρω στοιχεία (π.χ. επιχείρηση)? *

Στοιχεία για την είσοδό σας στην πλατφόρμα του webinar