Συνδρομητική υπηρεσία TaxHeaven Webinars


Συνδρομητική υπηρεσία TaxHeaven Webinars

Με την υπηρεσία αυτή παρακολουθείτε όλα τα webinars που θα διεξαχθούν μέσα στο έτος, μέσω της πρωτοποριακής διαδραστικής πλατφόρμας του κόμβου.

Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, αποθήκευσης σημειώσεων & ερωτοαπαντήσεων, εκτύπωσης πιστοποιητικού παρακολούθησης κ.λπ.