Η άδεια αναψυχής των μισθωτών

Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο εργατικό διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την άδεια αναψυχής μισθωτών.

Webinars


Δεν υπάρχουν webinars για την συγκεκριμένη επιλογή που κάνατε

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα των webinars