Επίκαιρο εργατικό σεμινάριο

Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με ανάλυση σε σημαντικά θέματα της εργατικής νομοθεσίας

Webinars


Πως λειτουργεί η πλατφόρμα των webinars