Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ (Δικαίωμα έκπτωσης, PRO-RATA, διακανονισμός παγίων, παραγραφή κ.λπ.)

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα ΦΠΑ που απασχολούν γενικά τις επιχειρήσεις και τους λογιστές (Δικαίωμα έκπτωσης, PRO-RATA, διακανονισμός παγίων, παραγραφή)
Το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία του συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  Μέσω του δικαιώματος έκπτωσης εξασφαλίζεται ότι ο ΦΠΑ που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους προμηθευτές τους είναι ουδέτερος για αυτές (αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ) και επομένως δεν επιβαρύνει τις ίδιες αλλά την τελική κατανάλωση.  
Η σωστή εφαρμογή των κανόνων του ΦΠΑ για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης από τις επιχειρήσεις είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου αυτές να αποφύγουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Webinars


Δεν υπάρχουν webinars για την συγκεκριμένη επιλογή που κάνατε

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα των webinars