Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης: Φορολογικά, ασφαλιστικά και νομικά θέματα

Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης, τα φορολογικά πλεονεκτήματα, οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και οι νομικές προεκτάσεις για τους εταίρους, είναι ένας καθημερινός γρίφος που ως λογιστές καλούμαστε να απαντήσουμε. Βέβαια, στην τελική επιλογή δεν πρέπει να εξετάζονται μόνο τα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, αλλά και τα νομικά θέματα που εγείρονται, καθώς και οι επιπτώσεις που τυχόν θα υπάρξουν για τους επιχειρηματίες αναλόγως του εταιρικού σχήματος που τελικά θα επιλεγεί.

Προγραμματισμένα Webinars5:30 PM - Nov 13 2019

35.00

Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης: Φορολογικά, ασφαλιστικά και νομικά θέματα

Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης, τα φορολογικά πλεονεκτήματα, οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και οι νομικές προεκτάσεις για τους εταίρους, είναι ένας καθημερινός γρίφος που ως λογιστές καλούμαστε να απαντήσουμε. Βέβαια, στην τελική επιλογή δεν πρέπει να εξετάζονται μόνο τα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, αλλά και τα νομικά θέματα που εγείρονται, καθώς και οι επιπτώσεις που τυχόν θα υπάρξουν για τους επιχειρηματίες αναλόγως του εταιρικού σχήματος που τελικά θα επιλεγεί.

Δείτε περισσότερα εδώ


5:30 PM - Nov 21 2019

35.00

Συμπλήρωση περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ - Καθημερινά, αλλά και δύσκολα θέματα στην πράξη

Στο σεμινάριο θα γίνει πρακτική απεικόνιση της συμπλήρωσης της περιοδικής δήλωσης του Φ.Π.Α. με πρακτικά παραδείγματα που θα καλύπτουν τόσο τα καθημερινά θέματα, όσο ειδικότερα ζητήματα που αφορούν εν γένει στο Φ.Π.Α.


Περιεχόμενα σεμιναρίου (ενδεικτικά):

Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ;

Κάθε πότε υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ (φορολογική περίοδος) από τους υπόχρεους και ποιες είναι οι σχετικές προθεσμίες υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου;

Πως υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ;

Πως συμπληρώνεται η δήλωση ΦΠΑ;

Πως δηλώνονται οι «δύσκολες» περιπτώσεις όπως οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι τριγωνικές συναλλαγές, οι πράξεις λήπτη, οι ειδικές απαλλαγές κ.λπ.

Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχουν όσοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές;

Ποια πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπονται σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή μη καταβολής του φόρου;

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ;

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση με επιφύλαξη;

Παραδείγματα

 

Δείτε περισσότερα εδώ

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα των webinars