Το νέο ασφαλιστικό

Το νέο τοπίο στην ασφάλιση των μισθωτών και των ελ.επαγγελματιών από 1.1.2017. Η παράλληλη ασφάλιση, τα όρια, και οι εισφορές, του νέου ενιαίου ταμείου (ΕΦΚΑ)

Προγραμματισμένα Webinars5:15 PM - Jan 27 2017

35.00

Το νέο ασφαλιστικό

Το νέο τοπίο στην ασφάλιση των μισθωτών και των ελ.επαγγελματιών από 1.1.2017. Η παράλληλη ασφάλιση, τα όρια, και οι εισφορές, του νέου ενιαίου ταμείου (ΕΦΚΑ)

Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 AM - Feb 10 2017

35.00

Η φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2016
Η Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και η συμπλήρωση δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2015

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των νέων εντύπων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3), η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και ή παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Feb 17 2017

35.00

Φορολογία - ΕΛΠ και λοιπά θέματα αγροτών φορολογικού έτους 2016
Φορολογία αγροτών - Θέματα ΕΛΠ αγροτών και λοιπές άλλες υποχρεώσεις αγροτών φορολογικού έτους 2016

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Feb 23 2017

35.00

Ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing) - Τεκμηρίωση - Κατάρτιση Φακέλου - Συνοπτικός πίνακας
Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου για την εξασφάλιση της ενδοομιλικής ισορροπίας των εταιρειών.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, λογιστές, φοροτεχνικούς και γενικά σε όσους ασχολούνται με την κατάρτιση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Mar 3 2017

35.00

Η φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2016
Η Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και η συμπλήρωση δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2016

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των νέων εντύπων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3), η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και ή παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Mar 10 2017

35.00

Φορολογία αγροτών - Θέματα ΕΛΠ αγροτών και λοιπές άλλες υποχρεώσεις αγροτών φορολογικού έτους 2016
Φορολογία αγροτών - Θέματα ΕΛΠ αγροτών και λοιπές άλλες υποχρεώσεις αγροτών φορολογικού έτους 2016

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Δείτε περισσότερα εδώ

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα των webinars