Φορολογική αναγνώριση εξόδων - Τεχνητές διευθετήσεις - Αφορολόγητα έσοδα - Διανομή κερδών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων.
ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες τέλους χρήσης της για την κατάρτιση του ισολογισμού και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων (Λογιστικών και Φορολογητέων. Τι έχει αλλάξει για το 2019.

Webinars5:35 PM - Dec 10, 2020

35.00

Φορολογική αναγνώριση εξόδων - Τεχνητές διευθετήσεις - Αφορολόγητα έσοδα - Διανομή κερδών
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων.
ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες τέλους χρήσης της για την κατάρτιση του ισολογισμού και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων (Λογιστικών και Φορολογητέων. Τι έχει αλλάξει για το 2019.

Δείτε περισσότερα εδώ


5:25 PM - Dec 17, 2020

35.00

Άρθρο 14 κώδικα ΦΠΑ – Παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β)
Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα του ΦΠΑ, που απασχολεί διαχρονικά τους συναδέλφους είναι η διακρίβωση του τόπου παροχής των υπηρεσιών.  Πού δηλαδή θεωρείται ότι παρέχεται μία υπηρεσία και επομένως πού αυτή θα πρέπει να φορολογηθεί από πλευράς ΦΠΑ. Οι σχετικοί με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών κανόνες περιλαμβάνοντα στο άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

Δείτε περισσότερα εδώ

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα των webinars