Το νέο ασφαλιστικό

Το νέο τοπίο στην ασφάλιση των μισθωτών και των ελ.επαγγελματιών από 1.1.2017. Η παράλληλη ασφάλιση, τα όρια, και οι εισφορές, του νέου ενιαίου ταμείου (ΕΦΚΑ)

Προγραμματισμένα Webinars5:20 PM - Feb 24 2017

35.00

Το νέο ασφαλιστικό
Το νέο τοπίο στην ασφάλιση των μισθωτών και των ελ.επαγγελματιών από 1.1.2017. Η παράλληλη ασφάλιση, τα όρια, και οι εισφορές, του νέου ενιαίου ταμείου (ΕΦΚΑ)
Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Mar 3 2017

35.00

Η φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2016
Η Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και η συμπλήρωση δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2016

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των νέων εντύπων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3), η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και ή παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Mar 10 2017

35.00

Φορολογία αγροτών - Θέματα ΕΛΠ αγροτών και λοιπές άλλες υποχρεώσεις αγροτών φορολογικού έτους 2016
Φορολογία αγροτών - Θέματα ΕΛΠ αγροτών και λοιπές άλλες υποχρεώσεις αγροτών φορολογικού έτους 2016

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Mar 14 2017

35.00

Το νέο ασφαλιστικό
Το νέο τοπίο στην ασφάλιση των μισθωτών και των ελ.επαγγελματιών από 1.1.2017. Η παράλληλη ασφάλιση, τα όρια, και οι εισφορές, του νέου ενιαίου ταμείου (ΕΦΚΑ)
Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Mar 17 2017

35.00

Φορολογία Εισοδήματος νομικών προσώπων (Ομορρύθμων - ΕΕ μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων )
Η Φορολογία εισοδήματος των προσωπικών εταιριών (ΟΕ-ΕΕ) και των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων. Παραδείγματα με συμπλήρωση δηλώσεων Ν - Ε3 για το φορολογικό έτος 2016

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση με παραδείγματα συμπλήρωσης των νέων εντύπων της φορολογίας εισοδήματος των προσωπικών εταιριών ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικό η διπλογραφικό λογιστικό σύστημα καθώς και των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων. Η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και ή παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ως άνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Mar 24 2017

35.00

Φορολογικές Υποχρεώσεις Κατοίκων Εξωτερικού
Φορολογικές Υποχρεώσεις Κατοίκων Εξωτερικού. - Σε Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού, οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα (π.χ. από σύνταξη, από εκμίσθωση ακινήτων, από κινητές αξίες, από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.).
Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Mar 31 2017

35.00

Φορολογία αγροτών - Θέματα ΕΛΠ αγροτών και λοιπές άλλες υποχρεώσεις αγροτών φορολογικού έτους 2016

Φορολογία αγροτών - Θέματα ΕΛΠ αγροτών και λοιπές άλλες υποχρεώσεις αγροτών φορολογικού έτους 2016

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Apr 7 2017

35.00

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων - ΑΕ-ΕΠΕ
Η Φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων ΑΕ-ΕΠΕ . Παραδείγματα με συμπλήρωση δηλώσεων Ν - Ε3 για το φορολογικό έτος 2016

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση με παραδείγματα συμπλήρωσης των νέων εντύπων της φορολογίας εισοδήματος των ΑΕ-ΕΠΕ. Η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και ή παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ως άνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Apr 21 2017

35.00

Η φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2016
Η Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και η συμπλήρωση δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2016

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των νέων εντύπων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3), η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και ή παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα των webinars