Τι είναι ο «GDPR» («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων») και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

«GDPR» («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων») και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Προγραμματισμένα Webinars5:20 PM - Mar 8 2018

35.00

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2017 - Νέο έντυπο Ε3
Η Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και η συμπλήρωση δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2017, καθώς και νέο Ε3

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των νέων εντύπων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3), η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και ή παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία , Λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Δείτε περισσότερα εδώ


5:20 PM - Mar 29 2018

35.00

Φορολογικές Υποχρεώσεις Κατοίκων Εξωτερικού και Ελλάδας

Φορολογικές Υποχρεώσεις Κατοίκων Εξωτερικού. - Απευθύνεται Σε Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού, οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα (π.χ. από σύνταξη, από εκμίσθωση ακινήτων, από κινητές αξίες, από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.).
Αναλύονται οι υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού καθώς και όλες οι τελευταίες αλλαγές με τις πρόσφατες εγκυκλίους για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα των webinars