heading

heading

VOUCHER 600 €

TAXHEAVEN: ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο κόμβος TAXHEAVEN θέλοντας να βοηθήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές στις δύσκολες ώρες που βιώνουν, καθώς και τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, δημιούργησε μια απλή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το voucher των 600 ευρώ.
 

Αφιερώνοντας μόλις ένα λεπτό από τον πολύτιμο χρόνο σας συμπληρώνετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και δεν ασχολείστε άλλο. Στη συνέχεια ένα εξειδικευμένο στέλεχος του συνεργαζόμενου παρόχου κατάρτισης, θα επικοινωνήσει μαζί σας, να σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, για την υλοποίηση της εκπαίδευσης των 100 ωρών και την είσπραξη του ποσού των 600 ευρώ (καθαρών) από εσάς στο λογαριασμό σας.

heading

Επιλέξτε του καλύτερους

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την παρακολούθηση θα είναι ύψους 600 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας μέσα στον Απρίλιο.

Η κατάρτισή σας θα γίνει από το μεγαλύτερο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στην στην Ελλάδα, το οποίο διαθέτει την αρτιότερη και πλουσιότερη υποδομή τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε έμψυχο δυναμικό (διοικητικά στελέχη, επιστημονικό δυναμικό και έμπειρους συμβούλους εκπαίδευσης).

Το κέντρο διαθέτει επίσης παραρτήματα σε 14 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας: Ν.Αττικής (Αργυρούπολη, Χαλάνδρι, Ν.Ηράκλειο, Αιγάλεω, Πειραιάς, Ασπρόπυργος, Παλλήνη), Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κιάτο Κορινθίας, Αγρίνιο, Λευκάδα και Κέρκυρα..

Στους πελάτες του συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, πολυεθνικές, ΟΤΑ, διοικητικές περιφέρειες, ΥΠΑΚΠ, ΥΠΑΝ, ΥΠΤΑΝ κ.λ.π.

Teh best KEK

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Με τη συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή της συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα κατάρτισης, ιδίως τη διαβίβασή τους στο ΚΕΚ MASTER, σύμφωνα με την ενημέρωση που ακολουθεί. Παρακαλούμε διαβάστε την ενημέρωση προ της υποβολής της φόρμας».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία TAXHEAVEN Α.Ε. (TAXHEAVEN) ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως εκτίθεται κατωτέρω. Η TAXHEAVEN αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής της προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR) (Κανονισμός) και τον εφαρμοστικό Ν. 4624/2019 κατά τις ως άνω διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Η TAXHEAVEN είναι ανώνυμη εταιρεία με έδρα τηνα Αθήνα - Αποστολοπούλου 64  Τ.Κ. 15231τηλέφωνο: 210-6773722 φαξ: 210-6754182 email: [email protected]

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας (Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα).

Τι είναι η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε;
Κατά την υποβολή της ως άνω φόρμας η TAXHEAVEN συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται, όπως εκτίθεται κατωτέρω, ήτοι:
- Όνομα
- Επώνυμο
- Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
- Κινητό τηλέφωνο
- Σταθερό τηλέφωνο
- Επάγγελμα

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για τον σκοπό της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα κατάρτισης μέσω της διαβίβασής τους στο ΚΕΚ MASTER, το οποίο θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας από την TAXHEAVEN;
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και τα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας που παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια. Ειδικότερα, η συγκατάθεσή σας παρέχεται με τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας και την αποστολή του περιεχόμενού της.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ΤΑΧHEAVEN και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων σας είναι επίσης το ΚΕΚ MASTER  στο οποίο διαβιβάζονται για τον σκοπό της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα κατάρτισης. Το ΚΕΚ MASTER θα επικοινωνήσει στη συνέχεια μαζί σας.

Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν στις 30 Απριλίου 2020.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας το TAXHEAVEN έχει λάβει τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από τo TAXHEAVEN σχετικά με τα στοιχεία του ως υπεύθυνου επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων σας αλλά και τα απορρέοντα εκ του Κανονισμού δικαιώματά σας.
β) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση από τo TAXHEAVEN για το κατά πόσον ή όχι τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα αυτά.
γ) Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από το TAXHEAVEN τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών Προσωπικών σας Δεδομένων.
δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από τo TAXHEAVEN τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
ε) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή.
στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στo TAXHEAVEN ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αποστολοπούλου 64, Χαλάνδρι
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.taxheaven.gr
Τηλέφωνο: 210-6773722
Φαξ: 210-6754182

Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας;
Το TAXHEAVEN απαντάει πάντα στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσει.
Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το TAXHEAVEN μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («www.dpa.gr»).