Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2021

ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/02/21 - ΕΩΣ 28/02/21
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,2101

0,8856

7,4382

10,1383

26,1250

357,3800

4,5322

1,9558

4,8738

7,5635
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/01/21 - ΕΩΣ 31/01/21
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,2166

0,9070

7,4380

10,1213

26,3720

362,6500

4,5025

1,9558

4,8710

7,5440