Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2018

ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/12/18 - ΕΩΣ 26/12/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1409
0,8911
7,4617
10,3143
26,0020
321,6300
4,2995
1,9558
4,6632
7,4318
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/11/18 - ΕΩΣ 30/11/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1389
0,8823
7,4604
10,3590
25,8330
323,2200
4,3053
1,9558
4,6590
7,4273
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/10/18 - ΕΩΣ 31/10/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1667
0,8881
7,4597
10,3878
25,4340
323,3900
4,2951
1,9558
4,6523
7,4285
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/09/18 - ΕΩΣ 30/09/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1616
0,8993
7,4588
10,5075
25,7250
322,9400
4,2821
1,9558
4,6485
7,4295
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/08/18 - ΕΩΣ 31/08/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1611
0,8912
7,4544
10,3120
25,8530
323,9400
4,3103
1,9558
4,6560
7,3928
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/07/18 - ΕΩΣ 31/07/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1578
0,8788
7,4525
10,2755
25,8350
324,1500
4,3152
1,9558
4,6695
7,3836
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/06/18 - ΕΩΣ 30/06/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1708
0,8795
7,4495
10,2906
25,8130
319,5300
4,3088
1,9558
4,6294
7,3913
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/05/18 - ΕΩΣ 29/05/18 ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 30/05/18 - ΕΩΣ 31/05/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,2388
0,8711
7,4478
10,4033
25,3030
310,1600
4,1697
1,9558
4,6539
7,4178
1,1708
0,8711
7,4478
10,4033
25,3030
310,1600
4,1697
1,9558
4,6539
7,4178
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/04/18 - ΕΩΣ 30/04/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,2286
0,8740
7,4486
10,0883
25,4220
311,4300
4,2364
1,9558
4,6678
7,4400
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/03/18 - ΕΩΣ 31/03/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,2312
0,8846
7,4465
9,9648
25,3610
312,1500
4,1589
1,9558
4,6615
7,4415
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/02/18 - ΕΩΣ 28/02/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,2203
0,8857
7,4469
9,8425
25,4470
308,7700
4,1713
1,9558
4,6571
7,4266
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/01/18 - ΕΩΣ 31/01/18
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1845
0,8832
7,4443
9,9128
25,6740
312,7500
4,2041
1,9558
4,6284
7,5470