Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2016

ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/12/16 - ΕΩΣ 31/12/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0602
0,8539
7,4398
9,7863
27,0270
310,0400
4,4154
1,9558
4,5165
7,5280
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/11/16 - ΕΩΣ 30/11/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0979
0,8934
7,4409
9,6980
27,0210
307,0800
4,3180
1,9558
4,5020
7,5075
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/10/16 - ΕΩΣ 31/10/16 ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 19/10/16 - ΕΩΣ 31/10/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1150
0,8569
7,4546
9,5698
27,0220
308,5500
4,2915
1,9558
4,4495
7,5080
-
0,8999
-
-
-
-
-
-
-
-
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/09/16 - ΕΩΣ 30/09/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1268
0,8513
7,4432
9,4545
27,0220
309,9900
4,3039
1,9558
4,4597
7,4920
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/08/16 - ΕΩΣ 31/08/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1013
0,8361
7,4384
9,4684
27,0220
315,0500
4,3758
1,9558
4,4741
7,4855
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/07/16 - ΕΩΣ 31/07/16 ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 06/07/16 - ΕΩΣ 31/07/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1283
0,7679
7,4384
9,3468
27,0710
314,4200
4,3785
1,9558
4,5260
7,5200
-
0,8255
-
-
-
-
-
-
-
-
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/06/16 - ΕΩΣ 30/06/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1279
0,7749
7,4373
9,3525
27,0220
316,0500
4,3885
1,9558
4,4990
7,4880
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/05/16 - ΕΩΣ 31/05/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1379
0,7910
7,4430
9,1643
27,0210
309,0500
4,2875
1,9558
4,4827
7,5023
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/04/16 - ΕΩΣ 30/04/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1171
0,7899
7,4542
9,2315
27,0380
313,7900
4,2563
1,9558
4,4655
7,5415
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/03/16 - ΕΩΣ 30/03/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1136
0,7784
7,4645
9,4723
27,0440
309,9500
4,3979
1,9558
4,4550
7,6173
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/2/16 - ΕΩΣ 29/2/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0907
0,7700
7,4638
9,3431
27,0420
314,7600
4,4702
1,9558
4,5326
7,6670
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/1/16 - ΕΩΣ 27/1/16 ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 27/1/16 - ΕΩΣ 31/1/16
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0916
0,7330
7,4617
9,2090
27,0330
314,8500
4,2469
1,9558
4,5240
7,6415
1,0916
0,7700
7,4617
9,2090
27,0330
314,8500
4,4702
1,9558
4,5240
7,6415