Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2015

ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/12/15 - ΕΩΣ 31/12/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0666
0,7009
7,4608
9,3019
27,0290
310,9400
4,2540
1,9558
4,4467
7,6215
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/11/15 - ΕΩΣ 18/11/15 ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 18/11/15 - ΕΩΣ 30/11/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1354
0,7349
7,4596
9,4219
27,07090
311,2500
4,2757
1,9558
4,4315
7,6165
1,0716
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/10/15 - ΕΩΣ 28/10/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1150
0,7297
7,4599
9,3798
27,0900
310,9100
4,2036
1,9558
4,4183
7,5833
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/09/15 - ΕΩΣ 30/09/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1041
0,7049
7,4633
9,4604
27,0220
309,8200
4,1731
1,9558
4,4331
7,5500
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/08/15 - ΕΩΣ 31/08/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0902
0,6982
7,4616
9,3836
27,0680
308,3300
4,1208
1,9558
4,4198
7,5880
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/07/15 - ΕΩΣ 31/07/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1279
0,7170
7,4575
9,2185
27,2400
311,8400
4,1576
1,9558
4,4860
7,5820
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/06/15 - ΕΩΣ 30/06/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1118
0,7157
7,4598
9,2927
27,3300
306,5000
4,0653
1,9558
4,4458
7,5338
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/05/15 - ΕΩΣ 31/05/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0743
0,7129
7,4619
9,2985
27,4690
300,2700
4,0022
1,9558
4,4278
7,5760
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/04/15 - ΕΩΣ 29/04/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0592
0,7230
7,4591
9,3325
27,3180
304,0000
4,1466
1,9558
4,4493
7,6460
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/03/15 - ΕΩΣ 18/03/15 ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 18/03/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1372
0,7372
7,4440
9,5489
27,5830
307,7100
4,1909
1,9558
4,4518
7,7240
1,0578
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/02/15 - ΕΩΣ 18/02/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1593
0,7671
7,4355
9,4238
27,9390
315,3500
4,3058
1,9558
4,5088
7,7065
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/01/15 - ΕΩΣ 28/01/15 ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 28/01/15 - ΕΩΣ 31/01/15
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,2219
0,7865
7,4396
9,5400
27,7770
316,0800
4,3078
1,9558
4,4628
7,6630
1,1593
0,7865
7,4396
9,5400
27,7770
316,0800
4,3078
1,9558
4,4628
7,6630