Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2013

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/12/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΡΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,3527
0,8377
7,4590
8,9195
27,3290
296,7800
3,4528
0,7029
4,1867
1,9558
4,4465
7,6453
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/11/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΡΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,3752
0,8516
7,4596
8,7756
25,8170
292,2400
3,4528
0,7029
4,1783
1,9558
4,4319
7,6141
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/10/13 - ΕΩΣ 16/10/13
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3352
0,8358
7,4579
8,6263
25,813
298,47
3,4528
0,7026
4,2328
1,9558
4,4715
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/09/13 - ΕΩΣ 30/09/13
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3384
0,8530
7,4585
8,7277
25,7750
299,6700
3,4528
0,7028
4,2403
1,9558
4,4420
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/08/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3246
0,8626
7,4583
8,5521
25,93
295,59
3,4528
0,7025
4,2075
1,9558
4,3903
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/07/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3406
0,8558
7,4596
8,575
25,686
293,99
3,4528
0,7016
4,2598
1,9558
4,4978
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/06/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2923
0,8557
7,4535
8,5451
26,0690
289,0600
3,4528
0,7002
4,1784
1,9558
4,3479
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/05/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3129
0,8613
7,4562
8,4727
25,854
294,54
3,4528
0,7005
4,1145
1,9558
4,3698
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/04/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1.2945
0.8552
7.4532
8.3374
25.6700
304.9700
3.4528
0.7017
4.1609
1.9558
4.4238
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/03/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3370
0,8733
7,4604
8,4297
25,3930
291,3100
3,4528
0,6997
4,1569
1,9558
4,3785
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/02/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,333
0,8407
7,4629
8,6909
25,597
294,57
3,4528
0,6979
4,1638
1,9558
4,3755
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/01/2013
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
1,3302
0,8161
7,4608
8,6662
25,254
286,81
3,4528
0,6963
4,0736