Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2012

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/12/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2805
0,8037
7,4574
8,6220
25,4840
281,2700
3,4528
0,6961
4,1249
1,9558
4,5345
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/11/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2942
0,8083
7,4592
8,6558
24,9730
280,8900
3,4528
0,6963
4,1357
1,9558
4,5765
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/10/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3002
0,8027
7,4545
8,5214
24,8700
283,1000
3,4528
0,6962
4,1353
1,9558
4,5043
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/09/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2448
0,7879
7,4484
8,3412
24,9610
277,2000
3,4528
0,6963
4,0761
1,9558
4,4930
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/08/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2234
0,7840
7,4388
8,4927
25,2780
285,9000
3,4528
0,959
4,1795
1,9558
4,5653
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/07/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2704
0,8060
7,4334
8,8434
2,54530
286,9500
3,4528
0,6968
4,2393
1,9558
4,4636
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/06/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2659
0,8044
7,4316
9,0605
25,4950
302,0000
3,4528
0,6979
4,3670
1,9558
4,4600
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/05/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3093
0,8192
7,4389
8,85
24,816
296,84
3,4528
0,6988
4,1804
1,9558
4,3788
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/04/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3225
0,835
7,4354
8,9185
24,629
291,53
3,4528
0,6969
4,1525
1,9558
4,3755
Ισχύουσα τιμή από 01/03/2012
Δολλάριο ΗΠΑ
Λίρα Αγγλίας - Σκωτίας - Β. Ιρλ.
Κορώνα Δανίας
Κορώνα Σουηδίας
Κορώνα Τσεχίας
Φόριντ Ουγγαρίας
Λίτα Λιθουανίας
Λατ Λετονίας
Ζλότυ Πολωνίας
Λέβα Βουλγαρίας
Νέο Λέι Ρουμανίας
1,3230
0,8442
7,4363
25,1720
288,8200
3,4528
0,6982
4,1866
1,9558
4,3592
Ισχύουσα τιμή από 01/02/2012 Ισχύουσα τιμή από 15/02/2012
Δολλάριο ΗΠΑ
Λίρα Αγγλίας - Σκωτίας - Β. Ιρλ.
Κορώνα Δανίας
Κορώνα Σουηδίας
Κορώνα Τσεχίας
Φόριντ Ουγγαρίας
Λίτα Λιθουανίας
Λατ Λετονίας
Ζλότυ Πολωνίας
Λέβα Βουλγαρίας
Νέο Λέι Ρουμανίας
1,2831
0,8339
7,4357
8,8236
25,5450
306,1500
3,4528
0,7003
4,3478
1,9558
4,3530
-
-
-
-
-
289,6500
-
-
-
-
-
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/01/2012 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 11/01/2012
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3054
0,8323
7,4339
9,0021
25,6180
302,3800
3,4528
0,6965
4,4568
1,9558
4,3063
-
-
-
-
-
320,0100
-
-
-
-
-