Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2010

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/12/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3481
0,849
7,455
9,398
24,595
15,6466
278,11
3,4528
0,7095
3,964
1,9558
4,2965
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/11/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3861
0,882
7,4581
9,3115
24,503
15,6466
275,58
3,4528
0,7095
3,9593
1,9558
4,3068
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/10/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3364
0,8553
7,4499
9,1276
24,578
15,6466
279,65
3,4528
0,7095
3,9415
1,9558
4,259
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/09/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ--Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,288
0,8233
7,4497
9,4453
24,816
15,6466
278,37
3,4528
0,7084
3,9414
1,9558
4,2385
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/08/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2817
0,8395
7,4519
9,4595
25,346
15,6466
284,9
3,4528
0,7088
4,0986
1,9558
4,261
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/07/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2271
0,8229
7,4438
9,512
25,725
15,6466
280,38
3,4528
0,7084
4,0662
1,9558
4,2235
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/06/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,227
0,8581
7,4406
9,6075
25,727
15,6466
279,5
3,4528
0,7074
4,083
1,9558
4,1965
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/05/2010 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 19/05/2010 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 26/05/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3373
0,869
7,4421
9,5954
25,286
15,6466
264,13
3,4528
0,7077
3,8713
1,9558
4,137
1,2686
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
279,5
-
-
4,083
-
-
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/04/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3338
0,8946
7,4404
9,6922
25,378
15,6466
264,03
3,4528
0,7079
3,8886
1,9558
4,0685
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/03/2010 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 31/03/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3726
0,869
7,4435
9,8183
25,929
15,6466
270,83
3,4528
0,7092
3,977
1,9558
4,1188
1,3338
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/02/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,4132
0,8692
7,4422
10,1165
25,89
15,6466
268,99
3,4528
0,7082
4,0232
1,9558
4,1278
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/01/2010
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,4276
0,8947
7,4433
10,4511
26,403
15,6466
273,7
3,4528
0,7082
4,1723
1,9558
4,1937