Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2009

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/12/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,4957
0,8895
7,4408
10,212
25,443
15,6466
265,55
3,4528
0,7085
4,0973
1,9558
4,28
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/11/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,4921
0,9001
7,4434
10,3155
25,879
15,6466
265,32
3,4528
0,709
4,178
1,9558
4,2915
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/10/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,4783
0,8994
7,4418
10,0778
25,244
15,6466
271,27
3,4528
0,7063
4,1925
1,9558
4,2283
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/09/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,4112
0,8608
7,4433
10,2585
25,711
15,6466
274,41
3,4528
0,7003
4,1935
1,9558
4,2288
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 1/08/2009 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ -19/08/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,4191
0,8648
7,4458
10,8073
25,825
15,6466
271,55
3,4528
0,702
4,2548
1,9558
4,2348
-
-
-
10,2656
-
-
-
-
-
-
-
-
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/07/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,384
0,8522
7,4447
10,8932
26,695
15,6466
283,8
3,4528
0,6985
4,5283
1,9558
4,2323
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/06/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,369
0,8826
7,4452
10,4915
26,615
15,6466
277,85
3,4528
0,709
4,3687
1,9558
4,1617
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/05/2009 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 20/05/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2947
0,8882
7,4486
11,0375
27,073
15,6466
289
3,4528
0,7094
4,414
1,9558
4,2408
1,3623
-
-
-
-
-
281,4400
-
-
-
-
-
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/04/2009 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 22/04/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,313
0,9391
7,4508
10,963
26,988
15,6466
301,7
3,4528
0,7075
4,5427
1,9558
4,2965
-
0,8821
-
-
-
-
-
-
-
4,3005
-
-
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/03/2009 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 18/03/2009 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 25/03/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,2596
0,8846
7,4513
11,1088
28,847
15,6466
3,4528
4,7865
1,9558
4,282
-
-
-
26,963
-
-
-
-
-
0,9391
-
-
-
-
-
4,5427
-
-
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/02/2009 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 11/02/2009 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 25/02/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,291
0,9386
7,4507
10,768
27,584
15,6466
284,58
3,4528
0,7028
4,3465
1,9558
4,3148
-
0,8901
-
-
-
-
-
-
-
4,674
-
-
-
-
-
-
-
-
302,72
-
-
-
-
-
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 01/01/2009 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ - 14/01/2009
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,4005
0,9493
7,4495
11,2305
26,394
15,6466
267,76
3,4528
0,7061
4,0863
1,9558
3,9754
-
-
-
10,5763
-
-
-
-
-
-
-
-