Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2007

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,4814
0,7197
7,4544
9,317
0,5842
26,781
15,6466
256,25
3,4528
0,6985
0,4293
3,6895
33,445
1,9558
3,5421
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,423
0,6955
7,4542
9,2127
0,5842
27,178
15,6466
251,32
3,4528
0,7023
0,4293
3,6549
33,437
1,9558
3,3674
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3885
0,6837
7,4479
9,2903
0,5842
27,515
15,6466
254,69
3,4528
0,7007
0,4293
3,7801
33,635
1,9558
3,3151
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,35
0,68
7,44
9,39
0,58
27,75
15,65
258,85
3,45
0,7
0,43
3,83
33,76
1,96
3,27
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
1,3779
3,7593
7,4412
15,6466
33,157
9,172
28,248
0,6969
1,9558
0,672
0,5842
0,4293
3,4528
3,1281
245,93
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3427
0,6737
7,4442
9,299
0,5837
28,728
15,6466
248,08
3,4528
0,696
0,4293
3,7763
33,743
1,9558
3,2051
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
1,35
3,79
7,45
15,65
33,74
9,19
28,25
0,7
1,96
0,68
0,58
0,43
3,45
3,27
247,67
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛ.-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
1,3577
3,8078
7,4536
15,6466
33,458
9,2176
27,992
0,704
1,9558
0,6773
0,5813
0,4293
3,4528
3,3305
246,1
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛ. ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3293
0,6789
7,4492
9,3034
0,58
27,938
15,6466
247,68
3,4528
0,7095
0,4293
3,8744
33,39
1,9558
3,3543
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3145
0,6726
7,4555
9,3099
0,5792
28,167
15,6466
251,45
3,4528
0,708
0,4293
3,8862
34,286
1,9558
3,3815
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3005
0,6595
7,4548
9,0595
0,5784
28,063
15,6466
254,13
3,4528
0,6974
0,4293
3,886
34,97
1,9558
3,3916
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
ΛΙΡΑ ΜΑΛΤΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΛΑΡ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1,3203
0,6702
7,4529
9,0038
0,5781
27,418
15,6466
251,9
3,4528
0,6974
0,4293
3,7993
239,66
34,688
1,9558
3,4029