Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2022

ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/05/22 - ΕΩΣ 31/05/22
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0830

0,8297

7,4405

10,2300

24,4090

371,3600

4,6338

1,9558

4,9436

7,5610
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/04/22 - ΕΩΣ 30/04/22
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0985

0,8328

7,4381

10,4005

24,6050

372,2500

4,7052

1,9558

4,9463

7,5710
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/03/22 - ΕΩΣ 08/03/22 ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 09/03/22 - ΕΩΣ 31/03/22
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1372

0,8394

7,4410

10,5363

24,3650

355,6500

4,4961

1,9558

4,9436

7,5295
1,1372

0,8394

7,4410

10,5363

25,8660

382,3100

4,8021

1,9558

4,9436

7,5295
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/02/22 - ΕΩΣ 23/02/22
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1345

0,8317

7,4419

10,3428

24,3130

355,8800

4,5229

1,9558

4,9449

7,5238
ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/01/22 - ΕΩΣ 31/01/22
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1301

0,8490

7,4362

10,2906

25,2400

368,5400

4,6320

1,9558

4,9503

7,5208