Ισοτιμίες Φ - 2020 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ισοτιμίες ΦΠΑ - 2020

ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ: ΑΠΟ 01/01/20 - ΕΩΣ 29/01/20
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.

ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1115

0,8506

7,4720

10,4483

25,4900

330,7700

4,2706

1,9558

4,7760

7,4486