Αποτελέσματα live αναζήτησης

Όροι χρήσης κόμβου

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό μας τόπο Τaxheaven.gr, εφεξής ΚΟΜΒΟΣ, ιδιοκτησίας της “Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven Α.Ε.”.

Στόχος μας η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών του, κυρίως λογιστών ή/και φοροτεχνικών, ορκωτών λογιστών, οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων, δικηγόρων.

Η “Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven Α.Ε.” μέσω του διαδικτυακού τόπου Τaxheaven.gr, ομοίως και η ομώνυμη εφαρμογή ειδικού λογισμικού (app) Taxheaven, προσφέρει στους επισκέπτες και εγγεγραμμένους χρήστες της, τις ακόλουθες υπηρεσίες :


Α. Ελεύθερα προσβάσιμες προς όλους τους επισκέπτες του Κόμβου

 • Παρουσίαση σημαντικών ειδήσεων και Νόμων, εγκυκλίων, δελτίων τύπου αρμοδίων Υπουργείων, λοιπών Διοικητικών Αρχών και Επαγγελματικών Φορέων
 • Ημερολόγιο σημαντικότερων φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών υποχρεώσεων
 • Μηχανή θεματικής και αριθμητικής αναζήτησης
 • Μικρές Αγγελίες
 • Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
 • News letter (κατόπιν αποστολής σχετικής φόρμας ενδιαφέροντος)

Β. προσβάσιμες μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη το Κόμβου

 • Κοινότητα (forum) λογιστών

Γ. προσβάσιμες στους συνδρομητές του Κόμβου

 • Μελέτες, άρθρα, κωδικοποιημένοι Νόμοι και εγκύκλιοι
 • Υπηρεσία ΕΠΙΛΥΣΙΣ
 • Προσωπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αποθήκευσης και περεταίρω διαχείρισης/ επεξεργασίας αναρτήσεων
 • Webinars
 • Βοηθητικές εφαρμογές,

υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. 

Αν επιθυμείτε να φυλλομετρείτε την ιστοσελίδα μας παρακαλείσθε όπως διαβάσετε με προσοχή και συμμορφωθείτε τους όρους χρήσης που ακολουθούν στα επόμενα tabs


Εικόνες

Οι εικόνες που εμφανίζονται στα άρθρα και στις ειδήσεις του Κόμβου υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα υπό τους ακόλουθους όρους:
-
Σε περίπτωση αναπαραγωγής οποιασδήποτε εικόνας θα πρέπει να υπάρχει ρητή γραπτή αναφορά του Δημιουργού (www.taxheaven.gr) κάτω από την εικόνα.
- Μη Εμπορική Χρήση - Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και χρήση εικόνων που περιέχονται στην ιστοσελίδα του Taxheaven.gr για εμπορικούς σκοπούς.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του site και της εφαρμογής app, ενδεικτικά αναφερομένων των εικόνων, βίντεο, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων (συνδρομητικών κυρίως) υπηρεσιών και των πάσης φύσεως αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΚΟΜΒΟΥ. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και της εφαρμογής app και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη, επιφυλασσόμενοι για τα δικά τους δικαιώματα.

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά ή κατόπιν σχετικής άδειας που πρέπει να ζητηθεί ρητώς από τον κόμβο, δεν έχετε το δικαίωμα να αντιγράφετε, αναπαράγετε, διανέμετε, δημοσιεύετε, καταχωρείτε σε βάση δεδομένων, προβάλλετε, εκτελείτε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, μεταδίδετε ή εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος ή απόσπασμα λεκτικό ή ψηφιακό που περιέχεται στον ΚΟΜΒΟ. 

Διαθέτετε πάντα την δυνατότητα παραγωγής ενός εντύπου αντιγράφου που περιορίζεται, μόνο για προσωπικό ενδιαφέρον (ανάγνωση και όχι επεξεργασία ή διάθεση κατά τα ανωτέρω) και ουχί για δημόσια ή εμπορική χρήση και κυρίως χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το χρησιμοποιούμενο για τον σκοπό αυτό αρχείο.

Ο Κόμβος είναι πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών και ως εκ τούτου δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά πως δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις απόψεις που εκφράζονται από τους συντελεστές του περιεχομένου μας, καθώς δεν προβαίνουμε σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση ή έγκριση των πληροφοριών αυτών. Το περιεχόμενο των άρθρων γνώμης και χρηστικών οδηγών που δημιουργούμε, φιλοξενούμε, δημοσιεύουμε ή αναδημοσιεύουμε, αφενός φέρουν την υπογραφή του συντάκτη αυτών κι αφετέρου εκφράζουν την προσωπική επιστημονική γνώμη του τελευταίου . Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή  νομική συμβουλή ή επίσημη και δεσμευτική ερμηνεία Νόμων ή διατάξεων Νόμων στα οποία αναφέρονται, πολλώ δε μάλλον δεν μπορούν να εκληφθούν ως προτροπή για λήψη ή παράλειψη συγκεκριμένων πράξεων, συμπεριφορών ή συναλλαγών .

Ταυτόχρονα, σας ενημερώνουμε πως ουδεμία όμως ευθύνη φέρουμε για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων στοιχείων.
Θέλουμε να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως η δωρεάν υπηρεσία του ημερολογίου καταρτίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε κι επαληθεύετε προκαταβολικά τις προθεσμίες για τυχόν εκ παραδρομής λάθη, οφειλόμενα σε αιφνίδιες νομοθετικές τροποποιήσεις ερμηνείες ή εναγέστερες διοικητικές διευκρινίσεις κλπ και ενημερώστε μας σχετικά επικοινωνώντας μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email .
 

Οι επισκέπτες και τα μέλη του Κόμβου φέρουν την ευθύνη του περιεχομένου των σχολίων που οι ίδιοι δημοσίως αφήνουν στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο κάτω από κάθε είδηση (για την πολιτική απορρήτου και λοιπούς όρους χρήσης της εφαρμογής disqus που εξυπηρετεί το δημόσιο  σχολιασμό ειδήσεων παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τους ειδικότερους όρους και πολιτικές της εφαρμογής ΕΔΩ https://help.disqus.com/terms-and-policies ).

Ομοίως, τα μέλη φέρουν την ευθύνη των απόψεων τους στο forum λογιστών. Παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τα οικεία κεφάλαια "ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ (ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΏΝ)" και "Εγγραφή στο Forum Λογιστών"

Ταυτόχρονα, δηλώνουμε πως δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση (πέραν της φύλαξης -μόνο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις διατάξεις του ΑΚ και του ΠΚ - και διάθεσής τους κατόπιν αποστολής συγκεκριμένου, ταυτοποιήσιμου εγγράφου αιτήματος κατά τα οριζόμενα στον 2016/697 Κανονισμό της ΕΕ)  και ούτε υπέχουμε οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο τέτοιων σχολίων, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά αναφέρουμε αξιώσεων για δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, παραβίαση δικαιωμάτων, παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιωτικού βίου, ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας, άσεμνα δημοσιεύματα, πορνογραφία, βλασφημία, απάτη ή παραπλάνηση.

Για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε πως, ο ΚΟΜΒΟΣ δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου σχολίων, ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση όπως διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο δεν τηρεί τους  κανόνες δεοντολογίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ (ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΏΝ)

Οι επισκέπτες και τα μέλη το Κόμβου συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των παρεχόμενων από εμάς διαδικτυακών υπηρεσιών και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Ανάρτηση, δημοσίευση και αναδημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου ή σχολίου που ενδέχεται κατά τις διατάξεις το εκάστοτε ισχύοντος Νόμου ή τα διδάγματα κοινής πείρας να είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα άλλων, και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Κόμβου ή των επισκεπτών και μελών αυτού.

2. ψευδή ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο .

3. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την κοινοποίηση – δημοσιοποίηση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

4. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Κόμβου κατά παράβαση οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστοτόπου. Ο Κόμβος χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών, δεν εγγυάται ότι η λειτουργία θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από μη ανιχνεύσιμα σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων και μη εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Ο με οποιαδήποτε ιδιότητα χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ FORUM ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εφόσον οι επισκέπτες επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στις υπηρεσίες του Κόμβου (εφεξής ΜΕΛΗ) συμφωνούν να παρέχουν αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στο forum λογιστών και τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες. Της εγγραφής ακολουθεί η αποστολή στο δηλωθέν από εσάς e mail οδηγιών επικύρωσης της εγγραφής σας.Υπενθυμίζεται ότι εγγραφές με Free email δεν επιτρέπονται. Αν για οποιαδήποτε λόγο δεν λάβετε τις προαναφερθείσες οδηγίες, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-8223705 ή στο 210-6773722 ή στο 210-6773722. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων που αναφέρονται στο mail που θα λάβετε, εμείς με τη σειρά μας θα ελέγξουμε εάν τα στοιχεία που μας αποστείλατε είναι αληθή. Για το λόγο αυτό, εγγραφές με μη ταυτοποιήσιμα προσωπικά στοιχεία θ΄ απορρίπτονται παραχρήμα.   

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο επισκέπτης παραλαμβάνει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης ως μέλος του κόμβου και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Ο Κόμβος διασφαλίζει τα στοιχεία των κατόχων λογαριασμού από το να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους παράγοντες ή Ρομποτικούς Μηχανισμούς. H μοναδικότητα της εγγραφής σας διασφαλίζεται με την καταχώρηση του ΑΦΜ σας.
Υπενθυμίζουμε πως :
1) Το όνομα χρήστη (username) δεν επιτρέπεται:
-- να περιέχει λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους.
--να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές.
-- να είναι παραποίηση ενός username που χρησιμοποιείται ήδη με σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό άλλου μέλους.
2) Κάθε μέλος του forum έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης
3) Το avatar ή ο προσαρμοσμένος τίτλος χρήστη δεν επιτρέπεται:
-- να περιέχει λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους.
-- να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές.
-- να έχει σαν σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό άλλου μέλους.
 

Διευκρινίζουμε ότι τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

Μην γνωστοποιήσετε την ταυτότητα πρόσβασης του λογαριασμού σε κανέναν. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας έχει μαθευτεί μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

Τα μέλη παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον κόμβο  :

-         Όταν οι προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης.

-         μόλις αντιληφθούν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους.

Συνιστάται για λόγους ασφαλείας η τυπική έξοδος από τις απευθυνόμενες προς τα μέλη του Κόμβου υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης (log out).

Τα μέλη, που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να διαγραφεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω της online φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (Τηλ.ΦΑΞ), έτσι ώστε να είναι δυνατή και εξασφλαλισένη η ταυτοποίηση μέλους / λογαριασμού και να ζητήσουν την διαγραφή του λογαριασμού τους.

Τέλος, θα θέλαμε να σας προτρέψουμε να μην απενεργοποιήσετε την χρήση των cookies

front_session

session information used to assist in SSO with the forum

front_id

session information used to assist in SSO with the forum

 ip4 session

 

PHPSESSID

session tracking

ips4 timezone

 

 

Που χρησιμοποιούμε προκειμένου να διευκολύνουμε αφενός την αδιάκοπη μετάβαση από (και προς) την κύρια σελίδα και τις υποενότητες το κόμβου ή στο  (ή από )forum λογιστών κι αφετέρου την σταθερότητα της σύνδεσής σας (log in) . 

Το μέλος αποδέχεται το γεγονός ότι διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την χρήση των κωδικών πρόσβασης στο forum για τους λόγους που ανάγονται στην μη συμμόρφωση με  τους κανόνες ορθής χρήσης του Κόμβου

Ταυτόχρονα, αποδέχεται πως χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του forum με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Πέρα των όσων αναλυτικά αναφέρουμε στο κεφάλαιο «ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ (ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΏΝ)» παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά και τα ακόλουθα :

Υπενθυμίζουμε πως για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων στο forum , τα μέλη οφείλουν να απέχουν από :
1. τη χρήση greeklish (γραφή ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες). Τα μηνύματα σας θα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά
2. οποιαδήποτε πράξη διαταραχής των συζητήσεων κυρίως μέσω της αποστολής επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding) καθώς και μηνυμάτων ή θεμάτων που ως στόχο έχουν να δημιουργήσουν έριδες, αντιδικίες, καυγάδες ή άσχημο κλίμα στη ζωή του Forum (Trolling)
3. την αποστολή μηνυμάτων που αποσκοπούν στην επιβάρυνση των συστημάτων του Κόμβου (bombing, spamming).
4. Αποστολή μηνυμάτων σχετικά με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (Crack, Serial, Key Generator) καθώς και συνδέσμους (links) για ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο, καθώς και μηνύματα που περιγράφουν μη νόμιμες πράξεις ή προτρέπουν σε αυτές.
5. Αποστολή ανεπιθύμητων (spam) ή μηνυμάτων που περιέχουν διαφημίσεις τρίτων είτε δημόσια είτε με προσωπικά μηνύματα
6. Καταχώρηση αγγελιών ή προσφορών για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών

Τα μέλη που κάνουν χρήση της υπηρεσίας Forum λογιστών θα πρέπει να θυμούνται πως
1. Απαγορεύεται να γράφουν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ούτε τον τίτλο του μηνύματος αλλά ούτε και το περιεχόμενό του. Αναλογισθείτε πως εκτός του ότι είναι κουραστικό για αυτόν που διαβάζει το μήνυμα με τους κεφαλαίους χαρακτήρες, γενικότερα ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στον χώρο του Internet σημαίνει ότι "φωνάζετε", οπότε η άσκοπη και συνεχή χρήση τους είναι δυνατόν να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Όταν θέλετε να τονίσετε κάτι χρησιμοποιήστε με μέτρο έντονους (bold) χαρακτήρες.
2. Απαγορεύεται στα μηνύματα να τοποθετείτε γραφικά μεγαλύτερα από 500 pixel μήκος με τη χρήση του image tag. Μπορείτε όμως να τα ανεβάζετε ως συνημμένα αρχεία στα μηνύματα σας και να χρησιμοποιείτε το attach tag
3. Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», έτσι ώστε να μην παραπλανώνται οι αναγνώστες.
4. Οι υποβληθείσες ερωτήσεις και σχόλια πρέπει να υποβάλλονται στις σωστές Θεματικές ενότητες, να συνοδεύονται από περιγραφικούς και κατανοητούς τίτλους . Κυρίως , τα ερωτήματα πρέπει να υποβάλλονται με τρόπο κατανοητό, περιλαμβάνοντας λεπτομέρειες που δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων και δεν περιλαμβάνουν τις λέξεις «Βοήθειαsos-help». Καλό θα ήταν να γίνει προκαταβολικός έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν αβλεψιών ή εκφραστικών λαθών που αλλοιώνουν το νόημα της ανάρτησης. Αν κάποιο μέλος διαπιστώσει ότι ένα θέμα βρίσκεται σε λανθασμένη κατηγορία, δύναται να ειδοποιήσει τον συντονιστή προκειμένου να το μετακινήσει στην ορθή κατηγορία.
5. Η επεξεργασία επιτρέπει την λεκτική διόρθωση του μηνύματος/ανάρτησης, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη να ζητήσουν τη διαγραφή δικού τους μηνύματος από τους συντονιστές του Κόμβου.
6. Απαντώντας σε ένα μήνυμα συνιστούμε όπως δεν κάνετε παράθεση σε ολόκληρο το προηγούμενο μήνυμα, παρά μόνο στο σημείο στο οποίο αναφέρεστε.
7. Τα μηνύματα εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις των μελών , συνιστάται οι συμμετέχοντες σε μία συζήτηση όπως τεκμηριώνουν τα γραφόμενά τους, κρατούν τους τόνους χαμηλούς κι εκφράζονται με ευπρέπεια και διακριτικότητα, σεβόμενοι την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους,.
8. Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου κείμενου ή αποσπάσματος κειμένου από άλλη ιστοσελίδα (site) ή από κάποια άλλη έντυπη ή μη πηγή, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται και την προέλευση του κειμένου στο τέλος του.
9. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στους Διαχειριστές να διαγράφουν τα μηνύματα αλλά και να κοινοποιούν εάν αυτό είναι δυνατό τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους,
10. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου δεν υιοθετούνται από τον Κόμβο, ούτε δύνανται να προτρέψουν μέλη σε μη σύννομες ενέργειες .

Υπογραφές Μελών:

Κάθε μέλος μπορεί προαιρετικά να προσθέτει την «υπογραφή» του σε κάθε μήνυμα που δημοσιεύει στο forum. Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν συνδέσμους (links) προς την προσωπική ή την αγαπημένη σας δικτυακή τοποθεσία (site), αλλά και σε σελίδες που φιλοξενούνται στο aDSLgr.com. Για τίς υπογραφές των μελών ισχύουν οι κανόνες για την υποβολή μηνυμάτων και οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες:
1.Οι υπογραφές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν:
- Σκέτο κείμενο : 5 γραμμές κανονικών χαρακτήρων, μέχρι 90 χαρακτήρες μήκος για κάθε γραμμή.
- Σκέτο γραφικό : 1 γραφικό μέχρι 500 pixels μήκος, 125 pixels ύψος και 20k μέγεθος (ή 2 γραφικά που συνολικά θα έχουν τα ίδια όρια και θα βρίσκονται στην ίδια γραμμή)
- Κείμενο και γραφικό : 4 γραμμές (ή 2 γραμμές μεγέθους 2 ή bold) και ένα γραφικό (σε νέα γραμμή) μέχρι 400 pixels μήκος, 100 pixels ύψος και 20k μέγεθος (ή 2 γραφικά που συνολικά θα έχουν τα ίδια όρια και θα βρίσκονται στην ίδια γραμμή).
- Οι κενές γραμμές υπολογίζονται και αυτές!

2.Στις υπογραφές δεν επιτρέπεται:
- η χρήση των bbcodes: php, code, quote, html και τα smilies!
- η διαφήμιση εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών, με την τοποθέτηση links ή banners
- να περιέχονται/ ενσωματώνονται Paypal links
- να περιέχoνται λέξεις ή φράσεις όπως πχ. "Best Hosting" ή "Φτηνότερη σύνδεση" κλπ.
- η χρήση τροποποιημένων ή μη εταιρικών ονομάτων και λογότυπων
- να περιέχονται λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους.
- να περιέχονται λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές.
- να έχουν σαν σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό άλλου μέλους.
- η χρήση σύνδεσμων (links) σε δυναμικά scripts που κάνουν χρήση cookies για λόγους ασφαλείας!
 

Σε κάθε περίπτωση, υπογραφές που δεν τηρούν τους κανόνες θα αφαιρούνται άμεσα από τα μέλη της συντονιστικής ομάδας και ο χρήστης θα λαμβάνει προειδοποίηση με προσωπικό μήνυμα.
Πριν ζητήσετε / ρωτήσετε κάτι ακολουθήστε τους παρακάτω απλούς κανόνες:
- Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση του Forum (Iσως να υπάρχει αυτό που ζητάτε σε κάποιο παλιότερο topic / μήνυμα).
- Μην "απαιτείτε", αλλά ζητήστε ευγενικά αυτό που θέλετε με όσο το δυνατό πιο σαφή τρόπο. Θυμηθείτε ότι με μια σαφέστερη περιγραφή γλυτώνετε χρόνο και για εσάς και για τους άλλους.
- Θυμηθείτε πως οι υπόλοιποι χρήστες του Forum δεν είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, μπορεί να μην υπάρχει απάντηση για το ερώτημά σας ή, απλά, οι αναγνώστες της ερώτησής σας να μην τη γνωρίζουν.
- Το Forum σας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνείτε με τα άλλα μέλη μέσω προσωπικού μηνύματος (PM), οπότε θα πρέπει να αποφεύγετε απαντήσεις για ένα θέμα ή συζήτηση που αφορά δυο άτομα.

Η Ομάδα Διαχείρισης για την εποπτεία τήρησης των Όρων Χρήσης και των Κανόνων Λειτουργίας χρησιμοποιεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα προειδοποιήσεων και συστάσεων.

Η ομάδα διαχείρισης αδυνατεί πρακτικά να ελέγξει το δημοσιευθέν από τα μέλη περιεχόμενο άλλων ιστότοπων καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα που πιθανόν να θίγονται από τέτοιες ενέργειες. Αν παρ’ ελπίδα είστε κάτοχος τέτοιων δικαιωμάτων, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τους διαχεριστές μέσω email προκειμένου να αποσυρθούν αυτά άμεσα.

Για το λόγο αυτό το μέλος προκαταβολικά αποδέχεται πως :
- επιτρέπεται να δεχθεί προσωπικές ή δημόσιες συστάσεις για συμμόρφωση με τούς όρους χρήσης και κανόνες λειτουργίας .
- η οποιαδήποτε παραβίαση των όρων χρήσης του Forum δίνει στους διαχειριστές το δικαίωμα να αποκλείσουν οριστικά κάθε μέλος από το Forum.
- Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν λέξεις, αποσπάσματα ή εξ' ολοκλήρου τα προσβλητικά ή ανάρμοστα μηνύματα.
- Οι διαχειριστές δύνανται να αφαιρέσουν, μεταφέρουν ή και να «κλειδώσουν» σχόλια που, κατά την κρίση τους, δε συμφωνούν με τους Όρους Χρήσης και του Κανόνες Λειτουργίας Forum . Σε περίπτωση σχετικής διαφωνίας ή έστω απορίας προκρίνεται η χρήση προσωπικού μηνύματος ή e mail. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως απαγορεύεται ρητά η δημιουργία θέματος με αυτή την θεματολογία.
- Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών χωρίς την άδεια τους. Στα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, e-mail, κωδικοί. Η παραβίαση του κανόνα αυτού θα συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του συγκεκριμένου θέματος ή μηνύματος και ενδεχομένως την απαγόρευση πρόσβασης στο forum για τον συγκεκριμένο χρήστη (ban)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWS LETTER)

Για να ενημερώνεστε σχετικά με τις κυριότερες ειδήσεις, Νόμους, εγκυκλίους, ελεύθερα προσβάσιμα άρθρα και μελέτες, τις κυριότερες φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις των επομένων δύο ημερών καθώς και για σεμινάρια που διεξάγονται σε πανελλήνια βάση μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα συνδρομητών - παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό μας δελτίο δεν σας καθιστά αυτόματα και μέλος του Κόμβου, καθώς η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα , μετά την συμπλήρωση ξεχωριστής φόρμας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της της ενεργοποίησης της δυνατότητας αποστολής ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην εν λόγω λίστα έχει ρητή και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση η συνεργαζόμενη εταιρία με έδρα και διακομιστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αναλάβει την προώθηση στο δηλωθέν ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο του ενημερωτικού σημειώματος και μόνο ως προς το στοιχείο αυτό (δηλωθέν e mail), καθώς έχουμε αποφασίσει και κάνει πράξη από την ημέρα δημιουργίας του Κόμβου να μην μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που μας εμπιστεύεσθε με τρίτους ή για σκοπούς εμπορικής ή ενημερωτικής προώθησης εκδηλώσεων, υπηρεσιών ή/και προϊόντων. Του παραπάνω κανόνα εξαιρείται η εγκατάσταση cookies  για τα οποία μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω και αφορά αποκλειστικά και μόνο την χρήση του Κόμβου και σε καμία περίπτωση την αποστολή του news letter.

Η διακοπή αποστολής του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους εμφανείς συνδέσμους στο σώμα των ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων που λαμβάνετε ή συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στη φόρμα επικοινωνίας του ΚΟΜΒΟΥ που αφορά τη λήψη ή διακοπή της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Φιλοσοφία μας από της ιδρύσεως του Κόμβου η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία που εκ του Νόμου είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Η πολυπλοκότητα και η συνεχής τροποποίηση της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας καθιστά ωστόσο δύσκολο ως εξαιρετικά δυσχερές το έργο των ασχολούμενων με την φορολογική, εργατική και ασφαλιστική συμμόρφωση των νόμω υπόχρεων σε συμμόρφωση με τους ανωτέρω τομείς του δικαίου. Απαιτείται καθημερινή παρακολούθηση, κωδικοποίηση και συσχετισμός Νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων αρχών και δικαστηρίων, απόπειρα ερμηνείας και κριτική μέσω σχετικής αρθρογραφίας. Το κομμάτι αυτό της δουλειάς μας παρέχεται κατόπιν καταβολής ετήσιας συνδρομής και την σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την βρείτε εδώ

Ο Κόμβος, αφουγκραζόμενος τις λειτουργικές και επιμορφωτικές ανάγκες των λογιστών έχει δημιουργήσει με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση σειρά εξειδικευμένων προϊόντων τα οποία μπορείτε να ανακαλύψετε ως προς τις δυνατότητες που παρέχουν και τους όρους, προϋποθέσεις και  τρόπο χρήσης αυτών στους σχετικού συνδέσμους

https://www.taxheaven.gr/epilisis/

https://www.taxheaven.gr/newsin/

https://www.taxheaven.gr/webinars

https://www.taxheaven.gr/full_pack/

Μη διστάσετε να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα ενδιαφέροντος προκειμένου αρμόδιος και ειδικά εξουσιοδοτημένος υπάλληλός μας να επικοινωνήσει μαζί σας και να λύσει οποιαδήποτε απορία τυχόν σαν δημιουργηθεί. Τα στοιχεία σας παραμένουν εμπιστευτικά, δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο μέρος  και διαγράφονται αμέσως μόλις αυτό γίνει απαιτητό από εσάς από την προς τούτο ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων που διαθέτουμε.

Ο Κόμβος διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της οικονομικής πολιτικής του καθώς και την προσθήκη νέων υπηρεσιών .

Τα προσωπικά στοιχεία που μας αποστέλλετε για την ολοκλήρωση παροχής των συνδρομητικών υπηρεσιών είναι εμπιστευτικά. Διατηρούνται τηρώντας τους ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας και προστασίας στη μορφή και για το χρονικό διάστημα που ο φορολογικός Νόμος ορίζει.

Μετά την διακοπή από μέρους σας ή την μη ανανέωση οποιασδήποτε συνδρομητικής υπηρεσίας, τα λοιπά στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που αφορούν την τεχνική δυνατότητα εισόδου στις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται μόνο για την είσοδό σας στον κόμβο και την δυνατότητα χρήσης της κοινότητας λογιστών (Forum) σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες και όρους χρήσης αυτής.
Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της συνδρομητικής υπηρεσίας επιθυμείτε την (οριστική) διαγραφή του λογαριασμού σας ως μέλος του Κόμβου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της online φόρμας επικοινωνίας , με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση μέλους / λογαριασμού και να ολοκληρωθεί το αίτημά σας.
Όπου και όταν ψηφιακό προϊόν παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε υπηρεσία cloud, ή σε επιλεγμένο από εμάς διακομιστή συνεργατών μας, σας προτρέπουμε όπως συμβουλευτείτε τις τεχνικές λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά του προϊόντος αυτού. Γενικότερα, ο Κόμβος χρησιμοποιεί πιστοποιημένα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικά για την υπηρεσία Προσωπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αποθήκευσης και περεταίρω διαχείρισης/ επεξεργασίας διευκρινίζουμε πως ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η αποθήκευση προσωπικών σας αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτων (μετά ή άνευ της δικής τους προηγούμενης έγγραφης συναινέσεως). Η παρούσα υπηρεσία δεν λειτουργεί ως υπολογιστικό νέφος (cloud storage) αλλά ως προσωποποιημένη τράπεζα πληροφοριών Νόμων, διατάξεων, αρθρογραφίας χρηστικών οδηγών και υποδειγμάτων, της οποίας το περιεχόμενο παραμετροποιείτε βάσει των ειδικών σας αναγκών . Τυχόν παράβαση της ως άνω προϋπόθεσης ισοδυναμεί με αυτόματη και αζημίως διακοπή της παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας, επιφυλασσόμεθα δε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής.
 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε πως για την απρόσκοπτη απόλαυση των συνδρομητικών υπηρεσιών μας δεν ενδείκνυται η απενεργοποίηση των παρακάτω αναφερόμενων cookies

PHPSESSID

session tracking

e-shop (αγορά βιβλίων)

Η Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα αγοράς βιβλίων μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση – ολοκλήρωση των υπηρεσιών αυτών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνουμε τους υποψήφιους πελάτες σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού(περίληψη πίνακα περιεχομένου του βιβλίου) β) την τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, γ) τον τρόπο πληρωμής, ενώ ο πελάτης μας ενημερώνει για τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας και το είδος του παραστατικού που επιθυμεί να εκδοθεί για την συναλλαγή αυτή. Η εταιρία δεν εγγυάται την άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει - στα στοιχεία επικοινωνίας που θέτει ο πελάτης στη διάθεση της μέσω της συμπλήρωσης  της σχετικής φόρμας - για την διαθεσιμότητα και το εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας και παράδοσης του προϊόντος τον ενδιαφερόμενο πελάτη.  Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είναι ανωνυμοποιημένη και ως εκ τούτου δεν συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή μοιραζόμαστε με τρίτους προσωπικά σας στοιχεία. Η δυνητική προώθηση επιλεγμένων προϊόντων ή υπηρεσιών μας λαμβάνει χώρα μόνο μέσω της αποστολής του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου μας . Σε περίπτωση λοιπόν που επιθυμείτε να λαμβάνετε  τέτοιες ενημερώσεις σας προτρέπουμε να εγγραφείτε σε αυτό ακολουθώντας τα βήματα που παραπάνω αναλυτικά περιγράψαμε.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης και εκτέλεσης παραγγελίας η Εταιρία μας καίτοι ζητά το ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, την Δ.Ο.Υ, το επάγγελμα και το e mail σας, επεξεργάζεται και διατηρεί μόνο τα αναγραφόμενα στοιχεία στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για τον σκοπό της πώλησης για το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο φορολογικός Νόμος.

Ταυτόχρονα, κοινοποιούμε τα απαραίτητα για την ταχυμεταφορική Υπηρεσία στοιχεία στην συνεργαζόμενη εταρία ταχυμεταφορών Day one international delivery services .Για να ενημερωθείτε για το είδος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την παράδοση της παραγγελίας σας μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα https://www.day1.gr/..

Το Taxheaven χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες API του YouTube για να ανακτήσει τα πιο πρόσφατα videos που έχουν αναρτηθεί στο κανάλι μας, προκειμένου να τα εμφανίσει μαζί με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία στην αρχική σελίδα. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του YouTube.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.


ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο Κόμβος αποτελεί επιπρόσθετα κι ένα δικτυακό τόπο συνάντησης της προσφοράς και εύρεσης στο χώρο της εργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση εύρεσης εργασίας για τους εργαζομένους και τη κάλυψη θέσεων για τις εταιρείες.

Ο Κόμβος σας παρέχει την δυνατότητα όπως δημοσιεύσετε ( καταχωρώντας τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν στην σχετική φόρμα https://www.taxheaven.gr/jobs/index/addjob ) αγγελίες ζήτησης ή εύρεσης εργασίες αποκλειστικά και μόνο για  τις κατηγορίες θέσεων εργασίας που θα βρείτε στο σχετικό πεδίο της φόρμας.

Η χρήση των υπηρεσιών του κόμβου είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικες που ενεργούν για το εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού.

Οσοι προσφέρουν θέσεις εργασίας οφείλουν να ενεργούν με καλή πίστη και σύμφωνα με τους σκοπούς της αγοράς. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι/ υποψήφιοι και οι εργοδότες/εταιρείες οφείλουν να προσφέρουν θέσεις εργασίας, των οποίων το περιεχόμενο δεν αντίκειται στο νόμο και στα χρηστά ήθη.

Οι εργαζόμενοι και εταιρείες οφείλουν να δίνουν σωστά και αληθή στοιχεία. Με δεδομένη τη δυσκολία διαπίστωσης της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρούνται, ο κόμβος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών, αλλά ούτε και φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των στοιχείων που εισάγονται.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη της υπηρεσίας (φυσικό πρόσωπο) να επιλέξει την απόκρυψη μέρους των προσωπικών του στοιχείων από όσους έχουν πρόσβαση στο βιογραφικό του. Kατά συνέπεια και ανάλογα με την επιλογή του εργαζομένου, οι αποδέκτες των στοιχείων που καταχωρούνται, (εργοδότες/εταιρείες) θα έχουν πρόσβαση είτε στα πλήρη είτε στα γενικά στοιχεία του εργαζομένου.

Επιπροσθέτως απαγορεύεται στους ενδιαφερομένους να καταχωρούν εγγραφές που αφορούν τα ευαίσθητα δεδομένα τους, όπως πολιτικές απόψεις, εθνικότητα, θρήσκευμα, διακρίσεις φύλου ή άλλα προσωπικά στοιχεία που ενδεχομένως παραβιάζουν τη προσωπικότητα των υποψηφίων.

Ο κόμβος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσεως λειτουργίας του παρόντος.

Προς το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών, ο κόμβος  «φιλοξενεί» συνδέσεις (links) σε άλλες ιστοσελίδες (web sites), για των οποίων το περιεχόμενο, ως και την σωστή και εύρυθμη λειτουργία δε φέρει καμία ευθύνη. Η τυχόν σύνδεση με τέτοιου είδους sites, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

 

Μοναδικός υπεύθυνος ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που εμφανίζονται δημοσίως είναι ο καταχωρών την αγγελία 

Τα στοιχεία που ο χρήστης επιλέγει να δημοσιοποιηθούν στον Κόμβο είναι δημόσια, ενώ το σύνολο των συμπληρωμένων πεδίων καταχωρείται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων του Κόμβου στην οποία έχει πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένος προς τούτο υπάλληλός μας κι εσείς προσωπικά, καθώς σας αποστέλλεται ειδικός μοναδικός κωδικός καταχώρησης διορθώσεων ως προς το δημοσιευθέν κείμενο. Ο Κόμβος δεν παρεμβαίνει στην μεταξύ του καταχωρούντος την αγγελία και όποιου δείξει ενδιαφέρον για αυτή επικοινωνία.

Οι αγγελίες διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο εξαμήνου από την αρχική δημοσίευση ή νωρίτερα, εφόσον εσείς μας το ζητήσετε .

Ο κόμβος σε καμία περίπτωση δε λειτουργεί ως σύμβουλος εργασίας για τους εργαζομένους και τις εταιρείες. Κατά συνέπεια η παρουσίαση των καταχωρήσεων στο σύστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε μπορεί να εκληφθεί ως πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης εργασίας εκ μέρους του κόμβου, και δη με τους όρους που αυτή είναι διατυπωμένη ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις και φύση της θέσεως εργασίας.
Ως εκ τούτου ουδεμία σχέση οικονομική ή άλλη έχει με τις προσλήψεις που γίνονται μετά από πληροφορίες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι εταιρείες/εργοδότες και οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι, μέσω του κόμβου και σύμφωνα με τους κανόνες του τελευταίου. Η λειτουργία του κόμβου αφορά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει σε αυτούς την εύρεση εργασίας ή την κάλυψη θέσεως.
Για το λόγο αυτό, ο κόμβος δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή απώλεια εκ μέρους των χρηστών από τη χρήση της δωρεάν αυτής παρεχόμενης υπηρεσίας .

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Στον  Κόμβο φιλοξενούμε διαφημίσεις . Η εταιρία μας δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών ή επισκεπτών της με τους τρίτους που διαφημίζονται ως προς την τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. 

Δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε ν΄απευθυνθείτε στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες ακολουθώντας την προτεινόμενη από αυτούς μέθοδο επικοινωνίας, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Τέλος, σας προτρέπουμε όπως συμβουλευτείτε το κεφάλαιο που αναφέρεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων και χρήση cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το συνδεσμο που ακολουθεί [http://www.youronlinechoices.com/gr/]

Προσωπικά δεδομένα και χρήση Cookies

O Κόμβος, έχοντας πρωτοστατήσει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την εφαρμογή του 2017/697 Κανονισμού της ΕΕ σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όταν εισέρχεσθε στον Κόμβο ως επισκέπτες, επιθυμείτε να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό μας δελτίο, εγγράφεσθε ως μέλος σε υπηρεσίες μας ή αποκτάτε το προνόμιο χρήσης των συνδρομητικών μας υπηρεσιών, μοιράζεσθε μαζί μας προσωπικά δεδομένα που ποικίλουν κατά περίσταση. Το σύνολο των δεδομένων του κόμβου, συμπεριλαμβανομένων και (κυρίως) των βάσεων που περιέχουν τα προσωπικά στοιχεία που μοιραστήκατε μαζί μας  κι επεξεργαζόμαστε κατά τα όσα περιγράψαμε ανωτέρω, αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε πιστοποιημένο τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς την ασφάλεια κέντρο διακομιστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχει κι άλλη κατηγορία προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κι αφορά την  αναγνώριση κάθε επισκέπτη, μέλους ή μη του Κόμβου μέσω χρήσης τεχνολογιών όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτεσθε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας. 

Χρησιμοποιούμε cookies  για διάφορους λόγους, και ιδίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις προσφερόμενες υπηρεσίες μελών καθώς και για στατιστικούς λόγους . Επίσης, στο πλαίσιο ανάρτησης διαφημίσεων στο διαδικτυακό τόπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης.

Υπενθυμίζουμε πως τα cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης σάς προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης  και κοινής χρήσης του περιεχομένου του Κόμβου με τα δίκτυα αυτά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως μπορείτε να προσωποποιήσετε την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο με τρόπο ώστε να προειδοποιείστε, ή να μην επιτρέπετε την αποδοχή χρήσης συγκεκριμένων ή όλων των cookies . Είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ωστόσο πως η μη αποδοχή ορισμένων cookies ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών του Κόμβου, ειδικά ως προς τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν τα μέλη και οι συνδρομητές μας.


 

homenoti_*

used to indicate the user has seen a homepage notification so it doesn't show again, where * is the ID of the notification

front_session

session information used to assist in SSO with the forum

front_id

session information used to assist in SSO with the forum

PHPSESSID

session tracking κόμβου για την απρόσκοπτη συνεχή σύνδεση των χρηστών

 

 

Cloud flare cookie

 Cookie ασφαλείας Δείτε περισσότερα εδώ

One signal

Notification - Ειδοποιήσεις κόμβου για σημαντικά θέματα μέσω του Πλοηγού (Browser) - Δείτε περισσότερα εδώ

 

 

Disqus Cookie

Συμβουλευτείτε ην πολιτική απορρήτου της Disqus

 

 

ip4 session

Forum -Δείτε από κάτω

ips4 timezone

Forum

 

P.Board will set various cookies that will allow for sessions to be utilized across pages, and even "remember" a users logged in state the next time they visit. Below, I have provided a brief outline of the cookies that are set by the software, and what they are used for. Please note that the names of these may vary if you have defined a Cookie Prefix in your Admin CP. Cookies marked in red are set as HttpOnly cookies, which means they cannot be accessed via client side scripting (reference). It should also be noted that, while some cookies will contain user preference information (as outlined below), none of the cookies set by IP.Board contain any users personal information.
 • session_id - This is the users current session. The value of this cookie is used to link the client with the software to help identify that the session is correct and unique to this user.
 • member_id - This is the users unique ID used to help verify that the users session actually belongs to the person who is browsing.
 • pass_hash - This is the users login key that is utilized to remember their logged in status so that, if they elect to be remembered on subsequent visits, this cookies verifies that information. This cookie does not store any password hashes, or any other authentication based data.
 • rteStatus - This is a user preference cookie that determines whether or not the user wants to use the Rich Text Editor, or a standard textarea, for posting content.
 • acp_mergecenter - This cookie is set when an administrator does a Template Merge report when upgrading between versions. This is not set for your average, everyday users, and is only set in the Admin CP.
 • ipsconnect_XXXXX - This cookie is utilized by the IPS Connect feature to allow for Single Sign On functionality between multiple IP.Board installations on the same top level domain. The XXXXX portion here is typically replaced with a 32 character string to identify the legitimacy of the "master" IP.Board install.
 • guestSkinChoice - This is used for anyone browsing who has not registered for the site yet. It is a "preference" cookie that allows guests to determine what skin design to browse the site with, in the event you have multiple designs installed in the software.
 • language - This is similar to the guestSkinChoice cookie, except it refers to the guests Language choice instead.
 • forceEnglish - This is a debugging cookie used by technicians and developers to force the site to use the master "English" language pack.
 • mobileApp - This cookie is set in the event that a user may be using our (since deprecated) Mobile Application.
 • mobileBrowser - This cookie is set when a user is browsing via a mobile device.
 • cm_reg - If you are currently using IP.Nexus (which I do not believe you are), this cookie is used during registration to determine if the user is attempting to purchase something from the store-front, and if so, contains the ID of the invoice that was generated.
 • referred_by - Another IP.Nexus cookie - this is used for guests to help determine what member referred that guest to the site so that, in the event the guest registers and purchases something, the referrer can receive a commission, if configured.
 • uagent_bypass - This is used by those browsing via a mobile browser, but elect to view the full site rather than the stripped down, mobile version.
 • hide_sidebar - This is a preferential cookie used to determine if the user wishes to hide the sidebar that is typically displayed on the board index.
 • coppa - This cookie is used during registration by the COPPA feature to determine whether or not the user is under 13 and, if set, deny them from registering.

In addition to these, you may also see cookies that are prefixed with "itemMarking" - these, specifically, are used to keep track of what topics, forums, and other content items a user has read. These are only set if Database Read Tracking is not enabled.

Further, the following cookies are set and used for IP.Chat:

 • chat_blocked - This cookie indicates that the currently viewing user is blocked from chatting.
 • chat_user_id - This cookie is used for Guests that may be in the chat room, and is used as a unique identifier to allow multiple guests at one time.
 • chat_ignored_guests - This cookie is used for Members who may wish to ignore chat messages from Guest users.

For the forums, you may see the following cookies:

 • ipbforumpass_X - This is used if you have any password protected forums, and will identify that the user knows the password to the forum and allows them access without prompting them each time. X is replaced by a number to identify the actual forum.
 • mqtids - This cookie stores a list of Post ID's to allow users to quote multiple posts across topics.
 • X_prune_day, X_sort_key, X_sort_by, X_topicfilter - These four cookies are used to store a users sorting and filter preferences when browsing a forum. X here is replaced by the forum ID.

 

 

 

gtag.js

Google για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

analytics.js

Google για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


Απολύτως απαραίτητα

Ονοματεπώνυμο Προμηθευτής / Πεδίο Λήξη Περιγραφή
YSC .youtube.com συνεδρία Αυτό το cookie έχει ρυθμιστεί από το YouTube για να παρακολουθεί τις προβολές των ενσωματωμένων βίντεο.
XSRF-TOKEN www.taxheaven.gr συνεδρία Αυτό το cookie είναι γραμμένο για να βοηθήσει στην ασφάλεια του ιστότοπου στην αποτροπή επιθέσεων πλαστογραφίας αιτήματος πλαστογραφίας.
XSRF-TOKEN .www.taxheaven.gr 2 ώρες Αυτό το cookie είναι γραμμένο για να βοηθήσει στην ασφάλεια του ιστότοπου στην αποτροπή επιθέσεων πλαστογραφίας αιτήματος πλαστογραφίας.
laravel_session .www.taxheaven.gr 2 ώρες Εσωτερικά το laravel χρησιμοποιεί laravel_session για να προσδιορίσει μια παρουσία περιόδου λειτουργίας για έναν χρήστη
front_session .www.taxheaven.gr 1 χρόνος Αυτό το cookie είναι γραμμένο για να βοηθήσει στην ασφάλεια του ιστότοπου στην αποτροπή επιθέσεων πλαστογραφίας αιτήματος πλαστογραφίας. το cookie αυτό χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολύνουμε αφενός την αδιάκοπη μετάβαση από (και προς) την κύρια σελίδα και τις υποενότητες το κόμβου ή στο (ή από )forum λογιστών κι αφετέρου την σταθερότητα της σύνδεσής σας (log in)
front_id .www.taxheaven.gr 1 χρόνος Αυτό το cookie είναι γραμμένο για να βοηθήσει στην ασφάλεια του ιστότοπου στην αποτροπή επιθέσεων πλαστογραφίας αιτήματος πλαστογραφίας. το cookie αυτό χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολύνουμε αφενός την αδιάκοπη μετάβαση από (και προς) την κύρια σελίδα και τις υποενότητες το κόμβου ή στο (ή από )forum λογιστών κι αφετέρου την σταθερότητα της σύνδεσής σας (log in)

Απόδοσης

Ονοματεπώνυμο Προμηθευτής / Πεδίο Λήξη Περιγραφή
_gid .taxheaven.gr 1 μέρα Αυτό το cookie ορίζεται από το Google Analytics. Αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεται και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση των προβολών σελίδας.
_ga .taxheaven.gr 2 χρόνια Αυτό το όνομα cookie σχετίζεται με το Google Universal Analytics - το οποίο αποτελεί σημαντική ενημέρωση για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία ανάλυσης της Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, εκχωρώντας έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

Στόχευσης

Ονοματεπώνυμο Προμηθευτής / Πεδίο Λήξη Περιγραφή
_gat_gtag_UA_868973_1 .taxheaven.gr 1 λεπτό Αυτό το cookie αποτελεί μέρος του Google Analytics και χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των αιτημάτων (ρυθμός αιτήματος πεταλούδας).
_clck .taxheaven.gr 1 χρόνος
SRM_B .c.bing.com 1 χρόνος Πρόκειται για ένα cookie Microsoft MSN 1ου μέρους που διασφαλίζει την ορθή λειτουργία αυτού του ιστότοπου.
SM .c.clarity.ms συνεδρία Πρόκειται για ένα cookie Microsoft MSN 1ου μέρους που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση της χρήσης του ιστότοπου για εσωτερικά αναλυτικά στοιχεία.
CLID www.clarity.ms 1 χρόνος Αυτό το cookie ορίζεται συνήθως από το Dstillery για να επιτρέπει την κοινή χρήση περιεχομένου πολυμέσων στα κοινωνικά μέσα. Μπορεί επίσης να συλλέξει πληροφορίες για τους επισκέπτες του ιστότοπου όταν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστούν το περιεχόμενο του ιστότοπου από τη σελίδα που επισκέπτεται.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 μήνες Αυτό το cookie έχει ρυθμιστεί από το Youtube για να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των χρηστών για βίντεο Youtube που είναι ενσωματωμένα σε ιστότοπους. Μπορεί επίσης να καθορίσει εάν ο επισκέπτης του ιστότοπου χρησιμοποιεί τη νέα ή παλιά έκδοση της διεπαφής Youtube.
MUID .clarity.ms 1 χρόνος Αυτό το cookie χρησιμοποιείται ευρέως στο Microsoft ως μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη. Μπορεί να ρυθμιστεί από ενσωματωμένα σενάρια microsoft. Ευρέως πιστεύεται ότι συγχρονίζεται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της Microsoft, επιτρέποντας την παρακολούθηση των χρηστών.
ANONCHK .c.clarity.ms 10 λεπτά Αυτό το cookie παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τυχόν διαφημίσεις που μπορεί να έχει δει ο τελικός χρήστης πριν επισκεφθεί τον εν λόγω ιστότοπο.


Συλλογή  και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όπως αναλυτικά περιεγράφηκε παραπάνω κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, υποβάλλοντας αίτηση προκειμένου να γίνετε μέλος του Κόμβου, αγοράζοντας βιβλία ή επιθυμώντας να επωφεληθείτε της χρήσης των συνδρομητικών μας υπηρεσιών ή/και προϊόντων συμπληρώνετε σε ειδικές ψηφιακές φόρμες τα ζητούμενα κατά περίσταση προσωπικά στοιχεία τα οποία άλλοτε είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση της ζητούμενης υπηρεσίας, άλλοτε για ταυτοποίησή σας  η οποία αποσκοπεί στην απρόσκοπτη μεταξύ μας επικοινωνία κι άλλοτε για την ομαλή εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.   

Τα Δικαιώματα σας

Διατηρείτε απρόσκοπτα

[1] το δικαίωμα πρόσβασης κι ενημέρωσης, το δικαίωμα δηλαδή να ζητήσετε και λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει.

Προκαταβολικά σας ενημερώνουμε πως δεν καταγράφουμε τις τηλεφωνικές κλήσεις προς τον Κόμβο, είτε αφορούν αναφορά τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιασθούν στη λειτουργία του κόμβου, είτε την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή την διεκπεραίωση της λήψης υπηρεσιών εγγραφής μελών, ή αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών. Επίσης, δεν θα σας ενοχλήσουμε τόσο τηλεφωνικά σχετικά με την επικείμενη λήξη της συνδρομής που καταβάλετε προκειμένου να κάνετε χρήση των συνδρομητικών μας υπηρεσιών και προϊόντων.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή κι επικαιροποιημένα για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί.

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον.

Ταυτόχρονα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο των μεταξύ μας εμπορικών συναλλαγών, μετά το πέρας της μεταξύ μας συναλλαγής τα διατηρούμε στην μορφή και για το χρονικό διάστημα που ο  Νόμος ορίζει. Στην περίπτωση αυτή, δεσμευόμαστε για την προστασία των δεδομένων που για τους προαναφερθέντες λόγους διατηρούμε.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε πως ο Κόμβος χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram και Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη.

Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στον Κόμβο, πρέπει πριν την είσοδο σας να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο καθώς διαθέτουν τις δικές τους ειδοποιήσεις ή πολιτικές απορρήτου, τις οποίες συνιστούμε θερμά να διαβάσετε. Στον βαθμό που εμείς δεν κατέχουμε ούτε ελέγχουμε τυχόν συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους ή Apps, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε χρήση των δικτυακών τόπων ή Apps ούτε για τις πρακτικές απορρήτου των δικτυακών τόπων ή Apps.

Τα cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης σάς προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε και κοινής χρήσης περιεχομένου από τους Δικτυακούς Τόπους μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Τα cookies διαφημίσεων (τρίτων) συλλέγουν πληροφορίες για να συμβάλουν στην καλύτερη εξατομίκευση των διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, τόσο στους δικούς μας Δικτυακούς Τόπους όσο και άλλων. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτά τα cookies περιλαμβάνουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η απόρριψη των εν λόγω cookies μπορεί να οδηγήσει στην προβολή διαφημίσεων που δεν είναι τόσο σχετικές με εσάς ή στην αδυναμία αποτελεσματικής σύνδεσής σας με το Facebook, το Twitter, ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στην αδυναμία κοινής χρήσης περιεχομένου από εσάς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

[2] το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς ή ανεπίκαιρες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

[3] το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.

Υπενθυμίζουμε πως στην περίπτωση που ζητήσετε τη διαγραφή σας από το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, τα στοιχεία σας θα πάψουν να εμφανίζονται στις βάσεις δεδομένων μας . Εάν αποφασίσετε επανεγγραφή, θα χρειασθεί ν’ ακολουθήσετε την αρχική διαδικασία σαν να πρόκειται για νέα εγγραφή .

Δε διαθέτουμε προς το παρόν την τεχνολογία να διαγράψουμε αυτοματοποιημένα ανενεργούς λογαριασμούς μελών του κόμβου. Αν επιθυμείτε να διαγραφείτε από μέλη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας κατά τα παρακάτω οριζόμενα  

[4] το δικαίωμα φορητότητας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματά σας παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ως έπεται :

Μπορείτε να αποστείλετε

-Ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση του κόμβου μέσω της επικοινωνίας

-Ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι, τκ. 15231

εκτός εάν χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες που παρέχει ο Κόμβος η αίτηση σας μπορεί να διεκπεραιωθεί αυτοματοποιημένα

-Το έγγραφο αίτημα σας πρέπει να συνοδεύεται από τα πρόσφορα εκείνα έγγραφα που αφορούν την διευκόλυνση ταυτοποίησης σας . η επεξεργασία του αιτήματος σας παρέχεται δωρεάν. Χρέωση «εύλογου τέλους» μπορεί να ζητηθεί όταν ένα αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως αν είναι επαναλαμβανόμενο.

 

Ο Κόμβος χρησιμοποιεί τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

ΑΛΛΑΓΕΣ στην Πολιτική Απορρήτου μας

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές μας μεταβάλλονται με τον χρόνο. Αν αποφασίσουμε να επικαιροποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στον Κόμβο. Αν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, θα σας αποστείλουμε προηγούμενη ειδοποίηση ή, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για την υλοποίηση των εν λόγω αλλαγών. Συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας και να ενημερώνεστε τακτικά για τις πρακτικές μας. Για οποιαδήποτε απορία, σχόλια ή παρατηρήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 25η Μαΐου 2018.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ

Η φορολογική και λογιστική πύλη ενημέρωσης Taxheaven.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Taxheaven Οικονομική Ενημέρωση Α.Ε.

Αποστολοπούλου 64, Χαλάνδρι

Τηλ: 210.6773722 - 210.8223705

Fax: 210.6754182

Διατηρήστε τα σχόλιά σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στους Διαχειριστές να διαγράφουν τα σχόλια άμεσα αλλά και να κοινοποιούν εάν αυτό είναι δυνατό τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους.