Γενικές πληροφορίες δηλώσεων φορολογικού έτους 2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων

31-07-2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων Νομικών προσώπων

31-07-2023

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων φυσικών προσώπων με συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα

15-08-2023

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι - Άρθρα που αφορούν τις δηλώσεις© 2022 Taxheaven τηλ. Επικοινωνίας 210-6773722 - 210-8223705