Γενικές πληροφορίες δηλώσεων φορολογικού έτους 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων

28-08-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων Νομικών προσώπων

28-08-2020

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων φυσικών προσώπων με συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα

15-09-2020

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι - Άρθρα που αφορούν τις δηλώσεις© 2018 Taxheaven τηλ. Επικοινωνίας 210-6773722 - 210-8223705