Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές δηλώσεις 2012

Πως θα γίνει η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του Φ.Μ.Υ για το 2012.

Δείτε το άρθρο

Oριστικοποιήθηκαν οι πίνακες με τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Γ.Γ.Π.Σ.: Ενημέρωση για ταχυδρομική αποστολή κωδικών TAXISnet

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2012

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Υ.Ο. σχετικά με παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας

Δείτε το άρθρο

Παράταση έως 8/6 για δηλώσεις ΑΕ, ΕΠΕ και ΦΑΠ. - Παράταση και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις - Σημειώματα αυτοελέγχου.

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Υ.Ο. σχετικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Υ.Ο. σχετικά με τις παρατάσεις που δόθηκαν στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών δήλωσης φυσικών προσώπων κατοίκων εξωτερικού οικ. έτους 2012

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Παράταση χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Ε9 και υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικ.: Εξόφληση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2012 - Σε πόσες δόσεις θα εξοφληθεί ο φόρος.

Δείτε το άρθρο

Διευκρίνιση σχετικά με την εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2012

Δείτε το άρθρο

Θ. Θεοχάρης: «Οι πρώτες δόσεις πάνε καλά, υπάρχει όμως ποσοστό φορολογουμένων που δεν πλήρωσε»

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την καταβολή σε δόσεις του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής καταστάσεων που λήγουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1161/16.7.2012

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1148/11.6.2012

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012 και επόμενων ετών. Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1121/15.5.2012

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1116/3.5.2012

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 2012

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1112/3.5.2012

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1100/23.4.2012

Απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα με γραμμάτια συμψηφισμού καθώς και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισμένα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με δηλώσεις, από τους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηματικού, στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα