Ετικέτες κόμβου - Εργασιακή εφεδρεία | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Εργασιακή εφεδρεία

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου το Προεδρικό Διάταγμα για την εργασιακή εφεδρεία

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις από το Υ.Ο. σχετικά με τη μείωση των συντάξεων σε όσους αποφεύγουν το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς

Δείτε το άρθρο

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου το Προεδρικό Διάταγμα για την εργασιακή εφεδρεία

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις από το Υ.Ο. σχετικά με τη μείωση των συντάξεων σε όσους αποφεύγουν το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς

Δείτε το άρθρο

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου το Προεδρικό Διάταγμα για την εργασιακή εφεδρεία

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις από το Υ.Ο. σχετικά με τη μείωση των συντάξεων σε όσους αποφεύγουν το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς

Δείτε το άρθρο

Αρ. πρωτ.: οικ. 2/2725/0022/10.1.2012

Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας και κοινοποίηση διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 262 Α΄). Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών επί των αποδοχών της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας

Δείτε το άρθρο

Αρ. πρωτ.: οικ. 2/2725/0022/10.1.2012

Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας και κοινοποίηση διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 262 Α΄). Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών επί των αποδοχών της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας

Δείτε το άρθρο

Αρ. πρωτ.: οικ. 2/2725/0022/10.1.2012

Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας και κοινοποίηση διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 262 Α΄). Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών επί των αποδοχών της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

4024

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

4024

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

4024

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος]

3986

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος]

3986

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος]

3986

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

other tags!

here are the other tags

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab