Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Νέο Φορολογικό Ιούλιος 2011

Μέιωση 20% στα ενοίκια που καταβάλει το δημόσιο σε ιδιώτες προβλέπει το νέο νομοσχέδιο.

Δείτε το άρθρο

Νέα ρύθμιση για τις δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί, με ευνοικούς όρους προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο.

Δείτε το άρθρο

Καταργείται η δυνατότητα που είχαν όλοι οι επιτηδευματίες για την μείωση στο 50% των προστίμων σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων μέσα σε 10 μέρες από την κλήση τους για τακτικό έλεγχο.

Δείτε το άρθρο

Περαίωση για όσους εξαιρέθηκαν από τον νόμο 3888, σε ιδιώτες το «κυνήγι» των εσόδων του κράτους, τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή.

Δείτε το άρθρο

Το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα