Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Σύντομα στη Βουλή η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για την εκτός σχεδίου δόμηση

Δείτε το άρθρο

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας - Ρυθμίσεις για αυθαίρετα - Ακατάσχετο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης - «Ελλάδα 2.0». Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαιρέτων

Δείτε το άρθρο

Αυθαίρετα: Πως διενεργείται ο εντοπισμός, η επιβολή κυρώσεων και ο δειγματοληπτικός έλεγχος

Δείτε το άρθρο

Μηχανικοί: Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο υπαγωγής αυθαιρέτων στο προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

Δείτε το άρθρο

Αυθαίρετα: Σε λειτουργία οι προσαρμογές του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων του ΤΕΕ από τις αλλαγές του ν. 4759/2020

Δείτε το άρθρο

Τακτοποίηση αυθαιρέτων: Τρίμηνη παράταση για την ανάρτηση δικαιολογητικών ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013

Δείτε το άρθρο

Στατιστικά στοιχεία αυθαιρέτων μετά τη λήξη της προθεσμίας της 30ης/09/2020 από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ

Δείτε το άρθρο

Διευκρινιστική εγκύκλιος από το ΥΠΕΝ για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τη μεταβίβαση αυθαιρέτων των Κατηγοριών 1 έως 4

Δείτε το άρθρο

Αυθαίρετα: Έρχεται νομοθετική πρωτοβουλία από το ΥΠΕΝ για τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία - 200.000 δηλώσεις τον Σεπτέμβριο

Δείτε το άρθρο

Αίτημα παράτασης των προθεσμιών δήλωσης τετραγωνικών, αυθαιρέτων και Κτηματολογίου από την ΠΟΜΙΔΑ

Δείτε το άρθρο

ΤΕΕ: Ύστατη έκκληση στο ΥΠΕΝ για παράταση στις προθεσμίες αυθαιρέτων - Παραδείγματα των αδιεξόδων που δημιουργούνται

Δείτε το άρθρο

ΥΠΕΝ: Καμία νέα παράταση για τα αυθαίρετα - Η 30η Σεπτεμβρίου καταληκτική ημερομηνία για τις βαριές αυθαιρεσίες

Δείτε το άρθρο

Εκ νέου αίτημα παράτασης στις προθεσμίες για τα αυθαίρετα απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σε ΥΠΕΣ και ΥΠΕΝ

Δείτε το άρθρο

Γ. Παπακωνσταντίνου: Η ρύθμιση για τα αυθαίρετα είναι η πιο ριζική που έγινε ποτέ.

Δείτε το άρθρο

Πιστοποιητικό νομιμότητας για όλα τα ακίνητα που μεταβιβάζονται.

Δείτε το άρθρο

Ψηφισθέν νομοσχέδιο - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ.

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων.

Δείτε το άρθρο

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/48841/1675/16.5.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/7-3-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017» (Β’ 916)

Δείτε το άρθρο

ΝΣΚ 177/2019

Εάν κατά τη διαδικασία μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, πρέπει να γίνονται δεκτοί προς μίσθωση χώροι ακινήτων, ως προς τους οποίους επιτρέπεται η μίσθωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017, ή επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενοι σε μίσθωση χώροι να καλύπτονται από οικοδομική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3130/2003

Δείτε το άρθρο

ΝΣΚ 237/2018

Θέματα επιβολής του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, των δυνητικών ανταποδοτικών τελών και του τέλους ακίνητης περιουσίας σε χώρους, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς διατήρησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων της εγκατασταθείσας αυθαίρετης χρήσης

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/2018

Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/2017

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 39142/2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174)». (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 27002/2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174)» (ΦΕΚ Β΄2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ.: οικ. 21779/ 2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. οικ. 6155/ 2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β/2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α αριθμ. οικ. 6155/ 2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα