Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Εκ νέου αίτημα παράτασης στις προθεσμίες για τα αυθαίρετα απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σε ΥΠΕΣ και ΥΠΕΝ

Δείτε το άρθρο

Γ. Παπακωνσταντίνου: Η ρύθμιση για τα αυθαίρετα είναι η πιο ριζική που έγινε ποτέ.

Δείτε το άρθρο

Πιστοποιητικό νομιμότητας για όλα τα ακίνητα που μεταβιβάζονται.

Δείτε το άρθρο

Ψηφισθέν νομοσχέδιο - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ.

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων.

Δείτε το άρθρο

Στα ασφαλιστικά ταμεία ποσοστό από τα πρόστιμα της ρύθμισης για τα αυθαίρετα

Δείτε το άρθρο

Νέες διευκρινίσεις για τα αυθαίρετα από το υπουργείο Περιβάλλοντος προς τους ιδιοκτήτες για την τακτοποίηση του ακινήτου τους

Δείτε το άρθρο

Σε 36 μήνες η εξόφληση των προστίμων για όλα τα αυθαίρετα

Δείτε το άρθρο

Εξετάζεται η πιθανότητα παράτασης της προθεσμίας ρύθμισης αυθαιρέτων

Δείτε το άρθρο

Αυθαίρετα: Έντεκα ακόμα διευκρινίσεις από ΥΠΕΚΑ.

Νέες διευκρινίσεις για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων (11 ερωτήσεις – 11 απαντήσεις) έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος.Υπενθυμίζεται, ότι η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει τέλος Δεκεμβρίου.

Δείτε το άρθρο

Έκτακτες αλλαγές σε εφεδρεία, χαράτσι ακινήτων - Παράταση πλειστηριασμών για ένα έτος

Δείτε το άρθρο

Δεν προβλέπεται επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προστίμων για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Δείτε το άρθρο

Παρατείνεται η τακτοποίηση των αυθαιρέτων μέχρι τέλος Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

Νέα παράταση για τη υπαγωγή στην ρύθμιση περι αυθαιρέτων

Δείτε το άρθρο

Διαγραφή προστίμων για αυθαίρετα, εφόσον δοθούν οικειοθελώς προς κατεδάφιση

Δείτε το άρθρο

Παρατείνεται μέχρι 14 Σεπτεμβρίου η προθεσμία τακτοποίησης των αυθαιρέτων

Δείτε το άρθρο

Στο «τραπέζι» οι μειώσεις για τα πρόστιμα στα αυθαίρετα

Δείτε το άρθρο

ΝΣΚ 177/2019

Εάν κατά τη διαδικασία μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, πρέπει να γίνονται δεκτοί προς μίσθωση χώροι ακινήτων, ως προς τους οποίους επιτρέπεται η μίσθωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017, ή επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενοι σε μίσθωση χώροι να καλύπτονται από οικοδομική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3130/2003

Δείτε το άρθρο

ΝΣΚ 237/2018

Θέματα επιβολής του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, των δυνητικών ανταποδοτικών τελών και του τέλους ακίνητης περιουσίας σε χώρους, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς διατήρησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων της εγκατασταθείσας αυθαίρετης χρήσης

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/2018

Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/2017

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 39142/2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174)». (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 27002/2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174)» (ΦΕΚ Β΄2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθμ.: οικ. 21779/ 2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. οικ. 6155/ 2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β/2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α αριθμ. οικ. 6155/ 2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 47926/5.10.2016

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 63/2016

Οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν. 4178/2013 είναι εκείνες που ίσχυαν στις 28.7.2011 και, συνεπώς, ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου δεν επηρεάζεται από το διατακτικό της υπ' αριθμ.4446/2015 αποφάσεως του ΣτΕ, ούτε από τις νέες τιμές ζώνης που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. ΠΟΛ 1009/18.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

4495

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

4178

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4117 Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011«Νέος τρόπος έκδοσης......

4117

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

4014

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα