Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Βαρέα και ανθυγιεινά

Καθυστερεί, λόγω των πολιτικών εξελίξεων, η ανακοίνωση - εφαρμογή της νέας λίστας ΒΑΕ.

ΣΤΑΣΗ αναμονής τηρεί η ηγεσία του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν τη διεκπεραίωση σημαντικών θεμάτων όπως η ανακοίνωση και εφαρμογή της νέας λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Δείτε το άρθρο

Υπ. Υγείας: «Επιδόμα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και μετά τον Ιούνιο του 2017»

Δείτε το άρθρο

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ42/8/ 30.8.2016

Οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από εξαιρεθείσα ειδικότητα του οικείου Πίνακα ΒΑΕ, εξαιρούνται από την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας του ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα