Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Προστασία 1ης κατοικίας - Σχέδιο «Ηρακλής»

Εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου στις δίκες για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύντομη παράταση στην προστασία πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Παράταση της προστασίας πρώτης κατοικίας έως το τέλος Φεβρουαρίου

Δείτε το άρθρο

ΓΓΕ: Επαναλειτουργία εφαρμογών μηνιαίων καταβολών «νόμου Κατσέλη-Σταθάκη»

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε η τροπολογία για το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Πως θα υπολογίζεται η αξία των μεταφορικών μέσων για την ένταξη στις νέες διατάξεις προστασίας της πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Οι μηνιαίες καταβολές του Δημοσίου στους οφειλέτες στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας - Όλη η διαδικασία

Δείτε το άρθρο

Προστασία πρώτης κατοικίας - Κοινοποίηση των νέων διατάξεων από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Στο ΦΕΚ οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία κύριας κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση 120 δόσεων - Φ. Κουρμούσης στο ΕΕΑ: «Από την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα» - «Στα τέλη του επόμενου μήνα η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας»

Δείτε το άρθρο

Τέλη Ιουνίου η λειτουργία της πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Δανειολήπτες ΟΕΚ: Ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών - Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας

Δείτε το άρθρο

Προστασία πρώτης κατοικίας: Δήλωση στοιχείων επικοινωνίας και εκπροσώπησης των πιστωτών

Δείτε το άρθρο

Τη Δευτέρα 1η Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

(upd) Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προστασία της κύριας κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Προστασία πρώτης κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δείτε το άρθρο

(Upd) Προστασία πρώτης κατοικίας: Απλοποίηση διαδικασιών με νέα απόφαση - Ανακοίνωση Υπ. Οικ.

Δείτε το άρθρο

Ενέκρινε η ΕΕ την κρατική επιδότηση των δανείων που θα κριθούν επιλέξιμα προς ρύθμιση για την προστασία πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Κόκκινα δάνεια: Εγκρίθηκε το «Σχέδιο Ηρακλής» από την ΕΕ για τη μείωσή τους

Δείτε το άρθρο

Εγκρίθηκε η πρώτη κρατική επιδότηση δόσης στεγαστικού δανείου

Δείτε το άρθρο

ΕΕΚΕ: «Παραπλανητικές πρακτικές τραπεζών εις βάρος ταλαιπωρημένων οφειλετών»

Δείτε το άρθρο

Α. Γεωργιάδης: Αυτοματοποιημένο σύστημα εξωδικαστικού μηχανισμού. Θα γίνεται χωρίς κανένα χαρτί και θα αφορά εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Δείτε το άρθρο

(Upd) Βελτιώσεις στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας - Οι νέες διατάξεις

Δείτε το άρθρο

131164/2019

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52)

Δείτε το άρθρο

39100/2019

Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1062/2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1037/2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 10/2018

Περίπτωση υποχρέωσης μερικής άρσης της επιβληθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας) , για οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί σε αίτηση της οφειλέτιδας του Ελληνικού Δημοσίου περί υπαγωγής των οφειλών της στο Ν 3869/2010, και της ως εκ τούτου υποχρέωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να επιστρέφει το αποδοθέν από τον τρίτο ποσό - Ζητήματα που ανακύπτουν

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]

4605

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

4354

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. [Νόμος Κατσέλη-Σταθάκη]

3869

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα