Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Προστασία 1ης κατοικίας - Σχέδιο «Ηρακλής»

Δημ. Παπαδημητρίου: Διαπραγματευόμαστε την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας για τα «κόκκινα» δάνεια

Δείτε το άρθρο

Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων λόγω υποβολής αίτησης υπαγωγής των προς το Δημόσιο χρεών στο νόμο «Κατσέλη» - Χορήγηση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των διατάξεων του ίδιου νόμου

Δείτε το άρθρο

Ξεκινούν τη λειτουργία τους εννέα ακόμα κέντρα ενημέρωσης υποστήριξης δανειοληπτών

Δείτε το άρθρο

ΣΕΒ - «Πτωχευτικό δίκαιο: «δεύτερη ευκαιρία» ή αργός θάνατος για τις επιχειρήσεις και την οικονομία;»

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομίας: «Σε λειτουργία 17 κόμβοι σε όλη τη χώρα για υποστήριξη και ενημέρωση των δανειοληπτών»

Δείτε το άρθρο

Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για την αντιμετώπιση υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Τι ισχύει για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς

Δείτε το άρθρο

Επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου με απαιτήσεις του Δημοσίου εναντίον του, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν από την υποβολή της αίτησης στο νόμο «Κατσέλη»

Δείτε το άρθρο

Μερική άρση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί σε αίτηση περί υπαγωγής στο νόμο «Κατσέλη»

Δείτε το άρθρο

Δ. Παπαδημητρίου: Γιατί δεν μπορεί να γίνει εξαγορά των κόκκινων δανείων από τους δανειολήπτες

Δείτε το άρθρο

Αποδεκτή η ΝΣΚ 229/17: Επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου, ύστερα από την έκδοση προσωρινής διαταγής σύμφωνα με το νόμο «Κατσέλη»

Δείτε το άρθρο

Αποδεκτή η ΝΣΚ 10/2018 σχετικά με περίπτωση υποχρέωσης μερικής άρσης της επιβληθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Δείτε το άρθρο

Αυτόματα θα διαπιστώνονται τα περιουσιακά στοιχεία στο νόμο «Κατσέλη-Σταθάκη»

Δείτε το άρθρο

Υπογράφεται άμεσα η ΚΥΑ με βελτιώσεις και επιτάχυνση διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού

Δείτε το άρθρο

Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο του νόμου «Κατσέλη-Σταθάκη»

Δείτε το άρθρο

3 νέα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών σε Άρτα, Καρδίτσα και Καλαμαριά

Δείτε το άρθρο

Επαναπροσδιορισμός αιτήσεων για το νόμο «Κατσέλη-Σταθάκη» μέχρι 14 Ιουλίου

Δείτε το άρθρο

Οι τελευταίες αλλαγές στο νόμο «Κατσέλη-Σταθάκη» για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, με το ν. 4549/2018

Δείτε το άρθρο

2 νέα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στη Νίκαια και στη Ν. Ιωνία

Δείτε το άρθρο

Εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου στις δίκες για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Επιδότηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων: Ξεκινάει από 01-01-2019

Δείτε το άρθρο

Ι. Δραγασάκης: Νέος νόμος για την προστασία πρώτης κατοικίας, τις στρατηγικές επενδύσεις και τις εισπρακτικές εταιρείες

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: «Να παραταθεί η ισχύς του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας»

Δείτε το άρθρο

131164/2019

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52)

Δείτε το άρθρο

39100/2019

Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1062/2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1037/2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 10/2018

Περίπτωση υποχρέωσης μερικής άρσης της επιβληθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας) , για οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί σε αίτηση της οφειλέτιδας του Ελληνικού Δημοσίου περί υπαγωγής των οφειλών της στο Ν 3869/2010, και της ως εκ τούτου υποχρέωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να επιστρέφει το αποδοθέν από τον τρίτο ποσό - Ζητήματα που ανακύπτουν

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]

4605

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

4354

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. [Νόμος Κατσέλη-Σταθάκη]

3869

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα