Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Προστασία 1ης κατοικίας - Σχέδιο «Ηρακλής»

Παράταση επικαιροποίησης αιτήσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου «Κατσέλη» (ν. 3869/2010)

Δείτε το άρθρο

Νέα παράταση στο πάγωμα πώλησης των κόκκινων στεγαστικών δανείων και στα επιχειρηματικά δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

H διαδικασία διευθέτησης οφειλών κατά το νόμο 3869/2010, η υπαγωγή στο νόμο των φορολογικών οφειλών και οι οδηγίες στην Φορολογική Διοίκηση

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του νόμου «Κατσέλη» (ν. 3869/2010)

Δείτε το άρθρο

Ι.Κ.Α.: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων πολιτών (ν. 3869/2010)

Δείτε το άρθρο

Δίκτυο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών με 30 κέντρα σε όλη τη χώρα

Δείτε το άρθρο

Ελάχιστοι δανειολήπτες ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των τραπεζών για ρύθμιση οφειλών

Δείτε το άρθρο

Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων»

Δείτε το άρθρο

Σε δημόσια διαβούλευση έγγραφο κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα «κόκκινα» δάνεια

Δείτε το άρθρο

Γ. Σταθάκης: Δεν θα κάνουμε δεκτή τροπολογία για τα «κόκκινα» δάνεια

Δείτε το άρθρο

Οι θέσεις του Ο.Ε.Ε. για τη διαδικασία πώλησης των «κόκκινων» δανείων

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομίας: Αναδιάρθρωση των δανείων με βάση την πραγματική δυνατότητα του νοικοκυριού

Δείτε το άρθρο

Ειρηνοδικείο Ιλίου: Συνταγματική η περικοπή των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία

Δείτε το άρθρο

Δ. Παπαδημητρίου: Τα «κόκκινα» δάνεια έχουν σταματήσει και μάλιστα έχουν αρχίσει να μειώνονται - Οι προτάσεις του κ. Σάλλα πρέπει να υιοθετηθούν από τις τράπεζες

Δείτε το άρθρο

120 Γραφεία Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών και δωρεάν νομική υποστήριξη δανειοληπτών με χαμηλά εισοδήματα, Front–desk Υπ. Εργασίας και Σ.ΕΠ.Ε. αποφάσισε μεταξύ άλλων το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.

Δείτε το άρθρο

Μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας τραπεζών η περαιτέρω προστασία της πρώτης κατοικίας των Ατόμων με Αναπηρία

Δείτε το άρθρο

Μέχρι το τέλος του εξαμήνου η ολοκλήρωση εγκατάστασης των Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ)

Δείτε το άρθρο

Την Τρίτη 2 Μαΐου ξεκινά η λειτουργία δύο νέων Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Δείτε το άρθρο

Εγκαίνια νέων Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Δείτε το άρθρο

Έως το τέλος του Αυγούστου η διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών - 106 δισεκ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος του Δεκεμβρίου 2016

Δείτε το άρθρο

Θ. Μητράκος: «Δύσκολη η αξιοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού από στρατηγικούς κακοπληρωτές»

Δείτε το άρθρο

131164/2019

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52)

Δείτε το άρθρο

39100/2019

Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1062/2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1037/2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 10/2018

Περίπτωση υποχρέωσης μερικής άρσης της επιβληθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας) , για οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί σε αίτηση της οφειλέτιδας του Ελληνικού Δημοσίου περί υπαγωγής των οφειλών της στο Ν 3869/2010, και της ως εκ τούτου υποχρέωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να επιστρέφει το αποδοθέν από τον τρίτο ποσό - Ζητήματα που ανακύπτουν

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]

4605

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

4354

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. [Νόμος Κατσέλη-Σταθάκη]

3869

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα