Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Προστασία 1ης κατοικίας - Σχέδιο «Ηρακλής»

Προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης για τα «κόκκινα δάνεια» ζητεί το ΕΒΕΑ

Δείτε το άρθρο

Παράταση της προθεσμίας αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Ερμηνευτική εγκύκλιος για τις αλλαγές στο «νόμο Κατσέλη» για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση οφειλών και προς το Δημόσιο με το «νόμο Κατσέλη» - Ταχείας Διευθέτησης Μικρο-οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Τα δικαιολογητικά για το «Νόμο Κατσέλη» που πρέπει να προσκομίσουν οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Γ. Σταθάκης: Τα κύρια χαρακτηριστικά του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Γ.Γ. Εμπορίου και Προστ. Καταναλωτή προς τράπεζες: Άμεση και χωρίς κόστος η χορήγηση των δικαιολογητικών για την ένταξη στο νόμο «Κατσέλη»

Δείτε το άρθρο

Όλες οι λεπτομέρειες για τη διευθέτηση οφειλών από δάνεια πρώτης κατοικίας, με τη συμμετοχή του Δημοσίου

Δείτε το άρθρο

Πώς θα υπολογίζεται η ικανότητα του δανειολήπτη να πληρώνει τις δόσεις

Δείτε το άρθρο

Ερωτήσεις - απαντήσεις για το καθεστώς που θα ισχύει με τα «κόκκινα» δάνεια

Δείτε το άρθρο

Παράταση 47 ημερών για τα δικαιολογητικά ένταξης στον «παλιό» Νόμο Κατσέλη - Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων από δανειολήπτες και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για το «νόμο Κατσέλη» - Ποιοι προστατεύονται από 1.1.2016 από τους πλειστηριασμούς

Δείτε το άρθρο

Εξειδικευμένα ΚΕΠ για δανειολήπτες - Τι είπε ο Γ. Σταθάκης για τα «κόκκινα δάνεια» μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Οφειλές από ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή τέλη κυκλοφορίας δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο «Κατσέλη» εντός ενός έτους από την βεβαίωσή τους

Δείτε το άρθρο

Ειδική γραμματεία για τα κόκκινα δάνεια συστήνει η κυβέρνηση

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την αίτηση υπαγωγής στο «νόμο Κατσέλη» από οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο.

Δείτε το άρθρο

Παράταση για τους δανειολήπτες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για το «νόμο Κατσέλη»

Δείτε το άρθρο

Η τροπολογία για την παράταση προθεσμιών στο νόμο «Κατσέλη»

Δείτε το άρθρο

Με αλλαγές ψηφίστηκε η τροπολογία για τα «κόκκινα δάνεια»

Δείτε το άρθρο

131164/2019

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52)

Δείτε το άρθρο

39100/2019

Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1062/2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1037/2018

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 10/2018

Περίπτωση υποχρέωσης μερικής άρσης της επιβληθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας) , για οφειλές που έχουν συμπεριληφθεί σε αίτηση της οφειλέτιδας του Ελληνικού Δημοσίου περί υπαγωγής των οφειλών της στο Ν 3869/2010, και της ως εκ τούτου υποχρέωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να επιστρέφει το αποδοθέν από τον τρίτο ποσό - Ζητήματα που ανακύπτουν

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]

4605

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

4354

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. [Νόμος Κατσέλη-Σταθάκη]

3869

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα