Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Προστασία 1ης κατοικίας - Σχέδιο «Ηρακλής»

Επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Παροχή οδηγιών με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Πρόβλεψη υποχρεωτικού επαναπροσδιορισμού του χρόνου συζήτησης των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010 που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και για τις οποίες έχει προσδιοριστεί δικάσιμος μετά τις 15/6/2021, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη/αιτούντα, καθώς και ειδική διαδικασία για την εκδίκαση των εν λόγω δικαστικών υποθέσεων

Δείτε το άρθρο

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: Σήμερα οι πρώτες πληρωμές της κρατικής επιδότησης

Δείτε το άρθρο

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: Το χρονοδιάγραμμα για την κρατική επιδότηση των δικαιούχων - Ξεπέρασαν τις 160.000 οι αιτήσεις

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Webinar με θέμα τη ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Δείτε το άρθρο

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τη ρύθμιση οφειλών και το νέο Πτωχευτικό Κώδικα

Δείτε το άρθρο

Χ. Σταϊκούρας: Τι προβλέπεται με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα - Τι γίνεται εάν κάποιος απολυθεί από τη δουλειά του μετά τη ρύθμιση οφειλών. Πως θα αντιμετωπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές

Δείτε το άρθρο

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη και τις αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

Δείτε το άρθρο

Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη ως το τέλος του 2021 και τις αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

Δείτε το άρθρο

Επισημάνσεις ΕΣΕΕ για το νομοσχέδιο ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας και το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: Να ενισχυθεί η προστασία των αδύναμων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πτώχευση φυσικών προσώπων - Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Δείτε το άρθρο

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: 138.590 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέσα σε 65 ημέρες λειτουργίας του - Χ. Σταϊκούρας: Άμεσα η θέσπιση του νέου Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας

Δείτε το άρθρο

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ν. 4714/2020 – «ΓΕΦΥΡΑ»

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε τροπολογία για την παράταση στο πρόγραμμα Γέφυρα.

Δείτε το άρθρο

Παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ - Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα

Δείτε το άρθρο

Οι τράπεζες αναστέλλουν, προσωρινά, τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών.

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Επιδότηση δανείων με υποθήκη 1ης κατοικίας των πληγέντων από την παγκόσμια υγειονομική κρίση του Covid-19, Ν. 4714/2020»

Δείτε το άρθρο

ΕΓΔΙΧ: Ανακοίνωση για τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: Να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις στον εξωδικαστικό

Δείτε το άρθρο

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» - Ανοίγει 1η Αυγούστου η πλατφόρμα - Επίδοτηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη στην κύρια κατοικία για όσους επλήγησαν από την κρίση

Η επιδότηση θα διαρκέσει 9 μήνες - Χ. Σταϊκούρας: Έχουμε ενεργοποιήσει μέχρι στιγμής 59 εργαλεία συνολικής αξίας 24 δισ. ευρώ

Δείτε το άρθρο

Πάνω από 4.500 αιτήσεις για την προστασία κύριας κατοικίας μέχρι τα μέσα Ιουνίου - Περίπου 250.000 δάνεια ρυθμίστηκαν από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020

Δείτε το άρθρο

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Στα σκαριά το νέο πλαίσιο ρύθμισης χρεών που θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα

Δείτε το άρθρο

Παρατείνεται η προστασία της πρώτης κατοικίας έως τέλος Ιουλίου

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Να παραταθεί έως το τέλος του έτους η προστασία της πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

131993 ΕΞ 2020

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ 2020/18-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β' 4095)

Δείτε το άρθρο

110674 ΕΞ 2020/1.10.2020

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α' 148)

Δείτε το άρθρο

131164/2019

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52)

Δείτε το άρθρο

39100/2019

Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4745/2020 Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.

4745

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

4738

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]

4605

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

4354

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. [Νόμος Κατσέλη-Σταθάκη]

3869

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα