Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Προστασία 1ης κατοικίας - Σχέδιο «Ηρακλής»

Πώς θα χορηγείται η βεβαίωση οικονομικά πληγέντος από τις συνέπειες της πανδημίας για την αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών έως 31.5.2021

Δείτε το άρθρο

Πώς διαγράφονται οι απαιτήσεις Δημοσίου και ΦΚΑ λόγω απαλλαγής οφειλέτη στο πλαίσιο της 2ης ευκαιρίας

Δείτε το άρθρο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο ΠΟΦΕΕ - ΓΣΕΒΕΕ - ΕΓΔΙΧ με θέμα το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ

Δείτε το άρθρο

Άρειος Πάγος: Συνταγματικές οι διατάξεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010

Αφού ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που διατυπώθηκαν στην εισήγηση και ειδικότερα η αναγκαιότητα κάλυψης των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων ειρηνοδικών

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την επιδότηση επί των παγίων δαπανών, την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 και το νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2

Δείτε το άρθρο

Τέθηκε σε ισχύ από 01.03 η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης

Δείτε το άρθρο

Γ. Ζαββός: Αποσκοπούμε με την παράταση του «Ηρακλή 2» σε ένα πλαίσιο τιτλοποιήσεων της τάξης των 32 δις

Δείτε το άρθρο

Μετάθεση έναρξης ισχύος νέας ρύθμισης οφειλών - Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Καταβολή οικονομικών ενισχύσεων. Νέα εγκύκλιος 2012/2021 της ΑΑΔΕ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του ν. 4764/2020 - Μετάθεση της έναρξης ισχύος των άρθρων 1-265 του ν. 4738/2020 («Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 207)

Δείτε το άρθρο

Παράταση μέχρι και 31-1-2021 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για ρύθμιση οφειλής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Παράταση μέχρι τις 31/1 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων που η αίτηση κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: 8 μέτρα για την ομαλή μετάβαση των ενήμερων δανείων στην επόμενη μέρα

Δείτε το άρθρο

Επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Παροχή οδηγιών με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Πρόβλεψη υποχρεωτικού επαναπροσδιορισμού του χρόνου συζήτησης των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010 που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και για τις οποίες έχει προσδιοριστεί δικάσιμος μετά τις 15/6/2021, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη/αιτούντα, καθώς και ειδική διαδικασία για την εκδίκαση των εν λόγω δικαστικών υποθέσεων

Δείτε το άρθρο

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: Σήμερα οι πρώτες πληρωμές της κρατικής επιδότησης

Δείτε το άρθρο

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: Το χρονοδιάγραμμα για την κρατική επιδότηση των δικαιούχων - Ξεπέρασαν τις 160.000 οι αιτήσεις

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Webinar με θέμα τη ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Δείτε το άρθρο

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τη ρύθμιση οφειλών και το νέο Πτωχευτικό Κώδικα

Δείτε το άρθρο

Χ. Σταϊκούρας: Τι προβλέπεται με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα - Τι γίνεται εάν κάποιος απολυθεί από τη δουλειά του μετά τη ρύθμιση οφειλών. Πως θα αντιμετωπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές

Δείτε το άρθρο

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη και τις αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

Δείτε το άρθρο

Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη ως το τέλος του 2021 και τις αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

Δείτε το άρθρο

Επισημάνσεις ΕΣΕΕ για το νομοσχέδιο ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας και το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: Να ενισχυθεί η προστασία των αδύναμων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πτώχευση φυσικών προσώπων - Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Δείτε το άρθρο

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: 138.590 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέσα σε 65 ημέρες λειτουργίας του - Χ. Σταϊκούρας: Άμεσα η θέσπιση του νέου Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας

Δείτε το άρθρο

44925 ΕΞ 2021

Μεταφορά των εγγραφών από το τηρούμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το π.δ. 133/2016 (Α’ 242) στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων του άρθρου 234 του ν. 4738/2020 και στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του άρθρου 236 ν. 4738/2020

Δείτε το άρθρο

131993 ΕΞ 2020

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ 2020/18-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β' 4095)

Δείτε το άρθρο

110674 ΕΞ 2020/1.10.2020

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α' 148)

Δείτε το άρθρο

131164/2019

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52)

Δείτε το άρθρο

39100/2019

Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4745/2020 Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.

4745

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

4738

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]

4605

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

4354

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. [Νόμος Κατσέλη-Σταθάκη]

3869

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα