Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Εργόσημο

Εργόσημο εργατών γης και εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών

Δείτε το άρθρο

Μετά την ολοκλήρωση και ψήφιση του πλαισίου του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ η νέα υπουργική απόφαση για το εργόσημο

Δείτε το άρθρο

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2011 ξεκινάει η έκδοση Εργόσημου από τα ΕΛΤΑ και στις 20 Σεπτεμβρίου η έκδοση του από τις τράπεζες

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονικό εργόσημο και πληρωμές στο Δημόσιο από την Τράπεζα Πειραιώς.

Δείτε το άρθρο

Παράταση για το εργόσημο στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.

Δείτε το άρθρο

Εργόσημο Ο.Γ.Α. - Υποχρεωτικός τρόπος αμοιβής και ασφάλισης εργατών γης

Δείτε το άρθρο

Η ερμηνευτική του νόμου 4144/2013 για τις αλλαγές στο εργόσημο

Δείτε το άρθρο

Εργόσημο - Σημαντικές αλλαγές ως προς το ποσοστό ασφάλισης και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης

Δείτε το άρθρο

IKA - Αυστηρή τήρηση των οδηγιών για απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αμειβόμενους με Εργόσημο.

Δείτε το άρθρο

Συμπληρωματικές οδηγίες από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για την ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων, την χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο και τον υπολογισμό ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο

Δείτε το άρθρο

Εργόσημο. Τι ισχύει για τα πρόσωπα που αμείβονταν και ασφαλίζονταν με εργόσημο, μετά την 1.1.2017 (έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016)

Δείτε το άρθρο

Διατήρηση του εργοσήμου ως τρόπου ασφάλισης των αλλοδαπών εργατών γης

Δείτε το άρθρο

Επίδομα αδείας και δώρα εορτών για το οικόσιτο προσωπικό που αμείβεται με εργόσημο

Δείτε το άρθρο

Ε. Αχτσιόγλου: «Δεν μπορεί να επεκταθεί το εργόσημο στους χειριστές αγροτικών μηχανημάτων»

Δείτε το άρθρο

Εργόσημο: Επέκταση κατηγοριών των απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω του Εργοσήμου

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την ένταξη στο εργόσημο των διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών διαιτησίας όπως και των κομπάρσων - Συμμετοχή ανέργων ΜΜΕ σε προγράμματα του ΟΑΕΔ

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 27/22.6.2015

Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, ν.4225/2014. Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο

Δείτε το άρθρο

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α21/449/102/17.10.2013

Αυστηρή τήρηση των οδηγιών για απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Ανάκληση των οδηγιών σε σχέση με τη χορήγηση βεβαιώσεων ημερών ασφάλισης για ανανέωση άδειας εργασίας ή για εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4783/2021 Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις.

4783

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

3996

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

3863

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα