Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Τέλος επιτηδεύματος

Παραγωγοί - Πωλητές λαϊκών αγορών: Εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος - Διαδικασίες διαγραφής του

Δείτε το άρθρο

Τέλος επιτηδεύματος: Εξαιρούνται και οι αγρότες κανονικού καθεστώτος-παραγωγοί που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές

Αφορά τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 47.81.10.01 «Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές» και 47.89.10.01 «Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές»

Δείτε το άρθρο

Τέλος επιτηδεύματος - Απαλλαγή και για το 2020 για τους αγρότες και τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.

Δείτε το άρθρο

Τέλος επιτηδεύματος: Απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και των αλιέων παράκτιας αλιείας και για το φορολογικό έτος 2020

Δείτε το άρθρο

ΥπΑΑΤ: Να εξαιρεθούν από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 οι αγρότες κανονικού καθεστώτος

Δείτε το άρθρο

Αγρότες: Η αναστολή του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019 - Τρόπος εκκαθάρισης

Δείτε το άρθρο

Αγρότες: Χωρίς τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019

Δείτε το άρθρο

Το τέλος επιτηδεύματος στους αγρότες, συνεταιρισμένους και μη

Δείτε το άρθρο

Ολα τα νέα μέτρα που προβλέπει το Νομοσχέδιο του Μεσοπρόθεσμου.

Δείτε το άρθρο

Πόσο μας στοιχίζει το διπλό χτύπημα στο εισόδημα.

Και το αφορολόγητο θα μειωθεί σε κάθε εισόδημα και κεφαλικό φόρο θα πληρώσουμε όλοι, ενώ για τους επαγγελματίες εκτός από όλα αυτά έρχεται και έκτακτο χαράτσι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος άνοιξε τα χαρτιά του και παρουσίασε πολλά από τα μέτρα που συμφώνησε με την τρόικα.

Δείτε το άρθρο

Στάλθηκαν τα εκκαθαριστικά για τρεις έκτακτες εισφορές.

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Υ.Ο. για δόσεις εισφοράς και τέλους επιτηδεύματος ν. 3986/2011

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής α) Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων (άρθρο 1 έως 13 του ν. 3888/2010), β) υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων (άρθρο 18 του ν. 4002/2011), γ) καταβολής φόρου εισοδήματος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011 και δ) καταβολής εισφορών και τέλους επιτηδεύματος (άρθρα 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011)

Δείτε το άρθρο

Νέες διευκρινίσεις για την υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς, και εισφοράς αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης πρέπει να υποβληθεί η εκπρόθεσμη διακοπή των επιτηδευματιών για να μην πληρωθεί το τέλος επιτηδεύματος.

Δείτε το άρθρο

Σχετικά με τα "λανθασμένα" ειδοποιητήρια τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ομογενειακές οργανώσεις

Δείτε το άρθρο

Όλες οι αλλαγές στον φόρο υπεραξίας και στα πρόστιμα - Δείτε τι θα ισχύει αναλυτικά

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος εγκαταστάσεων που δεν συνιστούν υποκαταστήματα επιχειρήσεων μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Δείτε το άρθρο

«Ξαναγράφουν» τους φόρους στο μνημόνιο που επαναξιολογείται - Στο τραπέζι ΕΝ.Φ.Ι.Α., εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος

Δείτε το άρθρο

Εξετάζεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα μηδενικά εισοδήματα

Δείτε το άρθρο

Νέες φορολογικές διατάξεις: Αγρότες - Τεκμήρια - Τέλος επιτηδεύματος - Πόθεν έσχες ακινήτων με τροπολογίες από το Υπ. Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με υποδωδεκάμηνη χρήση

Δείτε το άρθρο

Ε.2114/2021

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 25 του ν.4797/2021 (Α'66), περί αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ

Δείτε το άρθρο

Ε.2065/2019

Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ' αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών - Συμμόρφωση με ΣτΕ 89/2019

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 89/2019

Ερμηνεία διάταξης απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος - Προϋπόθεση για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από της οικείας ενάρξεως εργασιών.

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος]

3986

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα