Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές Δηλώσεις 2011

Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ

Δείτε το άρθρο

Φέτος θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν μόνο 3,9 εκ. δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

Εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για εσάς πριν από την κυκλοφορία του "ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ" ένα μέρος από το αφιέρωμα για τον νέο αυτοέλεγχο

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2011 και του Ε9 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων

Δείτε το άρθρο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Δείτε το άρθρο

Θα παραταθεί η ημερομηνία υποβολής όλων των δηλώσεων Φυσικών και Nομικών προσώπων που γίνονται ηλεκτρονικά.

Δείτε το άρθρο

Οι νέες προθεσμίες δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος , Ε7, και λοιπών καταστάσεων

Δείτε το άρθρο

Η αναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται καθώς και κατάσταση με τις δηλώσεις και τους οφειλόμενους φόρους, που πρέπει να συμπληρώσουν οι λογιστές φοροτεχνικοί

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

Δείτε το άρθρο

Παράταση ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων - Ισολογισμού

Δείτε το άρθρο

Αίτημα της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. προς το Υ.Ο. για παράταση ηλεκτρονικής υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και Ε5

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με τις παρατάσεις των προθεσμιών υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του TAXISnet και υποβολής εισοδήματος 2011, καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της αποστολής των εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011

Δείτε το άρθρο

Δελτίο τύπου από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με τις προθεσμίες των δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Νέα παράταση στην υποβολή των δηλώσεων για τις ΟΕ-ΕΕ και με γεωργικό εισόδημα

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση TAXISnet σχετικά με τις παρατάσεις των δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2011, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, καθώς και των καταστάσεων της παρ. 1, του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2010

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Νομικών Προσώπων

Δείτε το άρθρο

Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISNet για την προσθήκη εφαρμογής Δηλώσεων Εισοδήματος Ν.Π. (Φ01-010)

Δείτε το άρθρο

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ.

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1138/15.6.2011

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1101/5.5.2011

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε7−Φ−01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση και παράταση της προθεσμίας υποβολής της

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1108/12.5.2011

Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε (Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης κ.λπ) και απόδοσης του οφειλόμενου ποσού

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέσω Taxisnet. (οικ. έτος 2011 )

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα