Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - elenxis

Το ηλεκτρονικό σύστημα «elenxis» επιχειρεί να θέσει σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2011 η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων

το οποίο θα αντλεί πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis, το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και εφόσον χρειάζεται και από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Δείτε το άρθρο

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών - ELENXIS

Δείτε το άρθρο

ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ELENXIS

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις από το Υπ.Αν. αναφορικά με την καταχώρηση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστολή ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο

Δείτε το άρθρο

Από 1.1.2014 οι συναλλαγές στην Γ.Γ.Δ.Ε. - Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κο Θεοχάρη

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου του άρθρου 67Β του Κ.Φ.Ε. κοινοποιεί το Υπ. Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα