Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Νέο TaxisNet

Ανακοίνωση Taxisnet σχετικά με το πρόβλημα των κωδικών πρόσβασης

Δείτε το άρθρο

Από 15 Φεβρουαρίου θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών έτους 2011.

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση και κατά την χρήση 2011

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ χρήσης 2010

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διακοπής ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet στις 30/3/2011

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση TAXISnet - Εργασίες για την εγκατάσταση εφαρμογής "Εισόδημα Νομικών Προσώπων" σήμερα 04/04/2011 από ώρα 14:30΄ έως 15:30΄

Δείτε το άρθρο

Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISNet 15:00-16:00 για την προσθήκη Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7)

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών του TAXISnet - Ξεπέρασαν τις 500.000 οι ηλεκτρονικές υποβολές του πρώτου δεκαπενθημέρου του Απριλίου

Δείτε το άρθρο

Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISNet 16:30-18:00 για την προσθήκη εφαρμογής Δηλώσεων Εισοδήματος Ν.Π. (Ε5)

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) - Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Νομικών Προσώπων

Δείτε το άρθρο

Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISNet για την προσθήκη εφαρμογής Δηλώσεων Εισοδήματος Ν.Π. (Φ01-010)

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Υ.Ο. σχετικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που τέθηκε σε λειτουργία

Δείτε το άρθρο

Τι είναι το ειδικό πληρεξούσιο που απαιτείται για την παραλαβή του κλειδάριθμου από τις Δ.Ο.Υ.

Δείτε το άρθρο

Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISnet για την προσθήκη νέας εφαρμογής

Δείτε το άρθρο

Νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων - από το Taxisnet

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Taxisnet σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταβολή του φόρου σε δόσεις

Δείτε το άρθρο

Εργασίες αναβάθμισης υπηρεσιών TAXISNet για την προσθήκη δυνατότητας τμηματικής πληρωμής Φ.Π.Α.

Δείτε το άρθρο

Ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου κέντρου δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.

Δείτε το άρθρο

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Taxisnet από 10 έως 11/12/2011

Δείτε το άρθρο

Ανοίξε σήμερα η ηλεκτρονική «πύλη» του Taxisnet για την υποβολή και την μεταβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα