Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. - Επενδύσεις - Επιχορηγήσεις

Μέχρι αύριο οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες

Δείτε το άρθρο

ΟΑΕΔ: Σε μία εβδομάδα «κλείνουν» οι αιτήσεις ανέργων 18-29 ετών για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες

Δείτε το άρθρο

ΟΑΕΔ: Σε μια εβδομάδα «κλείνει» το πρόγραμμα απασχόλησης για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης

Δείτε το άρθρο

ΟΑΕΔ - Cisco: 3.159 αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης στην κυβερνοασφάλεια υπερκαλύπτοντας για δεύτερη φορά τις προσφερόμενες θέσεις

Δείτε το άρθρο

ΟΑΕΔ: Αναστολή υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 28/05 για το πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για 2.000 ανέργους 30 ετών και άνω στην Αττική και στο Ν. Αιγαίο

Δείτε το άρθρο

Ένταξη σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Δείτε το άρθρο

Μέχρι την Κυριακή 23/05 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ - Cisco στην κυβερνοασφάλεια

Δείτε το άρθρο

Νέα Δράση για την ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις

Δείτε το άρθρο

ΟΑΕΔ: Παράταση για τις αιτήσεις βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων για Νέους Ανέργους

Δείτε το άρθρο

ΟΑΕΔ: Αύξηση των θέσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ - Cisco στην κυβερνοασφάλεια

Δείτε το άρθρο

Την Παρασκευή 07/05 ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας για 2.000 ανέργους 30 ετών και άνω στην Αττική και στο Ν. Αιγαίο

Δείτε το άρθρο

Τη Δευτέρα 10.05 ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Δείτε το άρθρο

Από Δευτέρα, 26.04, οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Δείτε το άρθρο

Από σήμερα οι αιτήσεις για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Δείτε το άρθρο

Συμμετοχή επιχειρήσεων σε ψηφιακές εκθέσεις με την χρήση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε το άρθρο

ΟΑΕΔ: Παράταση έως τις 26 Απριλίου για αιτήσεις συμμετοχής επιχειρήσεων στο 100% επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ

Δείτε το άρθρο

Έλεγχοι επενδύσεων σε περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας - Με υπουργική απόφαση η εξειδίκευση όλων των ζητημάτων

Δείτε το άρθρο

ΟΑΕΔ: Μία εβδομάδα απομένει για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο 100% επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ

Δείτε το άρθρο

Μέχρι τις 19 Απριλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων 22-29 ετών

Δείτε το άρθρο

Πάνω από 3.370 αιτήσεις για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΟΑΕΔ-Google για νέους ανέργους

Δείτε το άρθρο

8 ανοικτά προγράμματα με συνολικά 42.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ

Δείτε το άρθρο

Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ με 100% κάλυψη από τον ΟΑΕΔ

Δείτε το άρθρο

ΟΑΕΔ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων για το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών

Δείτε το άρθρο

Δ. Μακεδονία - Ταμείο Ανάπτυξης: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνεια για κεφάλαια κίνησης από 5.000 € έως και 50.000 €

Δείτε το άρθρο

ΝΣΚ 33/2021

Εάν η Διοίκηση δύναται να εξετάσει τη διενεργηθείσα, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, αναφορά αποτελεσμάτων έρευνας του ΣΔΟΕ, που διαπιστώνει παραβάσεις επενδυτικού σχεδίου υπαγόμενου στις διατάξεις του ν. 2601/1998, η οποία κοινοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη της ισχύος της διάταξης του άρθρου 40 παρ. 1 περίπτ. ι΄ του ν. 4712/2020 και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες της αρμοδιότητάς της

Δείτε το άρθρο

13770/09-03-2021

2η τροποποίηση της δημόσιας πρόσκλησης νο 12/2017 για υποβολη αιτήσεων στα: α) Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας β) στο Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες.

Δείτε το άρθρο

6952/137/15-12-2020

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 3319/77/02-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β΄4705) που αφορά στην τροποποίηση της υπ΄αρ. 98/02/ 16-012018 όμοιας απόφασης (Β΄941) στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.», το οποίο καταρτίστηκε με την υπ΄αρ. 1375/19/ 29-04-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (Β΄1683), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 3045/52/21-10-2014 όμοια απόφαση (Β΄3198) και ισχύει.

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4271 Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις.

4271

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (A' 261) και ν.3908/2011 (A' 83) από Πιστοποιημένους Φορείς.

Π.Δ. 35

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 158 Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A' 83) και 35/2011 «Τρόπος υπολογισμού ...

Π.Δ. 158

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 157 Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης ...

Π.Δ. 157

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις [Υδατοδρόμια]

4146

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35 Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

Π.Δ. 35

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

Π.Δ. 33

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα