Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Προγράμματα Δ.ΥΠ.Α. (π. Ο.Α.Ε.Δ.) - Επενδύσεις και επιχορηγήσεις

ΤΕΠΙΧ III: Ξεκίνησε η λειτουργία του - 2,2 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νίκος Παπαθανάσης: Από σήμερα στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα 2,2 δισ. ευρώ του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας - Συγχρηματοδότηση του κεφαλαίου και επιδότηση επιτοκίου, χαμηλότοκα δάνεια για επενδυτικά σχέδια και για κεφάλαια κίνησης, με εγγυοδοσία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Δείτε το άρθρο

Κεντρική Μακεδονία 2021-2027: Η Προκήρυξη της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα»

Δείτε το άρθρο

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για το πρόγραμμα «Ερευνώ-Καινοτομώ»

Δείτε το άρθρο

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 13η απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης κατόπιν εξέτασης ενστάσεων

Δείτε το άρθρο

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των δράσεων για τις δύο Δράσεις για τη στήριξη νέων και υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις των Δράσεων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ (υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση) που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Δείτε το άρθρο

Τα 6 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ με επιχορήγηση έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας

Δείτε το άρθρο

Ανοίγει τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα Jobmatch της ΔΥΠΑ για εστίαση και τουρισμό

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Έκτη απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δείτε το άρθρο

Φωτοβολταϊκά επιχειρήσεων: Ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η «Εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις - Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις». Κοινή ανακοίνωση Τύπου Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δείτε το άρθρο

Σήμερα η καταβολή του «μπόνους» 300 ευρώ από τη ΔΥΠΑ σε 3.196 μακροχρόνια ανέργους

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις δράσεις ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων και τουριστικών επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: Σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στη Δέσμη Δράσεων

Δείτε το άρθρο

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 10/05 για τις Δράσεις ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: 12η απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε το άρθρο

Μέχρι 30 Απριλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση για ανέργους στη Βόρεια Εύβοια

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Όγδοη απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τον «Πράσινο Μετασχηματισμό ΜμΕ»

Δείτε το άρθρο

Τεχνίτης Ξύλινων Κατασκευών: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 19/04 για συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα

Δείτε το άρθρο

Από σήμερα έως και 19.04 οι αιτήσεις για τα τρία νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Δείτε το άρθρο

Έως 05.04 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών στον τομέα της πράσινης οικονομίας

Δείτε το άρθρο

ΔΥΠΑ: 4.628 επιταγές κοινωνικού τουρισμού ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας το Μάρτιο

Δείτε το άρθρο

1364/43/30-04-2024

Τροποποίηση της υπ' αρ. 1430/26/1.3.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (Β' 1446)

Δείτε το άρθρο

32002/18-04-2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 114192/1-12-2023 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς “Μεταποίηση Εφοδιαστική αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4877/2022, του έτους 2022» (B’ 6844)

Δείτε το άρθρο

3898/01-03-2024

Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 99 του ν. 5079/2023 (Α' 215) των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, της απαραίτητης διαλειτουργικότητας, τον καθορισμό των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης, τα ποσά ενίσχυσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια

Δείτε το άρθρο

3222 ΕΞ 26-01-2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού.» (Β’ 3272)» (Β’ 1086)

Δείτε το άρθρο

111743/20-12-2023

Τροποποίηση της υπ' αρ. 110359/22-11-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» (Β' 6015)

Δείτε το άρθρο

142588 ΕΞ 29-09-2023

Καθορισμός διαδικασίας διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στους φορείς της παρ. 1 περ. δ) του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α' 130) και έγκριση του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Συνιστώσα κράτους μέλους του προγράμματος InvestEU στην Ελλάδα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης»

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα