Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Απόσυρση αυτοκινήτων

Ι.Χ. - Ανατροπές στα τέλη κυκλοφορίας, τεκμήρια, φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Δείτε το άρθρο

Σύντομα στη Βουλή η διάταξη για την παράταση του μέτρου απόσυρσης αυτοκινήτων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1018/15.1.2015

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 Α΄), περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα