Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - «Πόθεν έσχες»

Δυνατότητα τροποποίησης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ

Δείτε το άρθρο

«Πόθεν έσχες»: Μέχρι 29 Φεβρουαρίου η υποβολή των καταστάσεων υπόχρεων από τους φορείς

Μετά την 29η Φεβρουαρίου τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. δεν θα επιτρέπονται ενώ τυχόν παράλειψη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών

Δείτε το άρθρο

Στενός κορσές στο «πόθεν έσχες».

Κάθε έγγραφο διατραπεζικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει μεγαλύτερου ύψους συναλλαγή από αυτή που εμφανίστηκε επισήμως, θα χρησιμοποιείται από τις φορολογικές Αρχές κατά τον έλεγχο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ενώ κάθε μεγάλο ποσό κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό δεν θα μένει στο απυρόβλητο και οι δικαιούχοι θα καλούνται να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο από το 2013 με επέκταση του «πόθεν έσχες» σε όλους

Δείτε το άρθρο

Δηλώστε, πληρώστε και σώστε - Έρχεται ο «ελκυστικός» φόρος για όσους «ξέχασαν» να δηλώσουν περιουσιακά στοιχεία

Δείτε το άρθρο

Έξι μήνες προθεσμία για τον αναδρομικό έλεγχο «πόθεν έσχες»

Δείτε το άρθρο

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν Πόθεν Έσχες το 2014

Δείτε το άρθρο

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση «πόθεν έσχες» το 2014

Δείτε το άρθρο

(Ενημερωμένο) Μέχρι τρεις μήνες μετά την υποβολή των δηλώσεων Φ.Ε., οι δηλώσεις «Πόθεν Έσχες»

Δείτε το άρθρο

«Πόθεν έσχες» για πρώτη κατοικία αλλά σε τμήμα της αντικειμενικής αξίας

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις του Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Διοίκησης για τη δήλωση «πόθεν έσχες» μετά από τις πρόσφατες τροποποιήσεις

Δείτε το άρθρο

Νέες φορολογικές διατάξεις: Αγρότες - Τεκμήρια - Τέλος επιτηδεύματος - Πόθεν έσχες ακινήτων με τροπολογίες από το Υπ. Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Μέσω ενιαίας ειδικής εφαρμογής η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2015

Δείτε το άρθρο

Καθορισμός του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (πόθεν έσχες)

Δείτε το άρθρο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες για το έτος 2015 (Χρήση 2014)

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε η τροπολογία για την παράταση της δήλωσης πόθεν έσχες έως 31.12.2015

Δείτε το άρθρο

Και ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θα μπορούν να κάνουν τον έλεγχο του «πόθεν έσχες»

Δείτε το άρθρο

Από 1.1.2016 η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης - Οι λεπτομέρειες για την υποβολή

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4571/2018 Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις

4571

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4396/2016 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

4396

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4206 Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003» (Α΄ 154)

4206

Δείτε το άρθρο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν.3213/2003

Π.Ν.Π. της 28.6.2013

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.

3213

Δείτε το άρθρο

Υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2019 έως 31.12.2019)

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δηλώσεων - πόθεν έσχες - περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2016

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δηλώσεων - πόθεν έσχες - περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2015

Δείτε το άρθρο

Υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2015 (Πόθεν έσχες)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα