Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Συγκεντρωτικές καταστάσεις

Λήγει αύριο η προθεσμία για τέλη και συγκεντρωτικές καταστάσεις

Τελευταία ημέρα η αυριανή για την εμπρόθεσμη προμήθεια των σημάτων τελών κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καθώς και των ΔΧ φορτηγών, λεωφορείων κτλ. Το είδικο σήμα χορηγείται μόνο από τις Εφορείες, ενώ όσοι παραλείψουν να το προμηθευτούν θα πληρώσουν πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας.

Δείτε το άρθρο

Από από τετάρτη 24 Ιουνίου ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής e-ΚΒΣ για την υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 έχει αρχίσει η λειτουργία της εφαρμογής e-ΚΒΣ για την υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών και Πιστωτικών υπολοίπων για τις συναλλαγές από 1/1/2008 – 31/12/2008.

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων έδωσε το ΥΠ.ΟΙΚ.

Παράταση έως την 19η Ιανουαρίου 2010 για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ημερολογιακού έτους 2008 , αλλά και την υποβολή του Ισοζυγίου για την χρήση 2008 έδωσε με σημερινή εγκύκλιό του το Υπουργείο οικονομικών .

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς το Υ.Ο. για παράταση προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής καταστάσεων

Δείτε το άρθρο

Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις Πωλησεων και Αγορών Ισοζυγίων

Δείτε το άρθρο

Επιστολή του Σ.Ο.Λ.Ν.Θ. προς το Υ.Ο. για παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών καταστάσεων

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. προς το Υ.Ο. για παράταση υποβολής φορολογικών καταστάσεων

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Ε. προς το Υ.Ο. για παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών καταστάσεων και δηλώσεων βάσει του Ν. 4002/2011

Δείτε το άρθρο

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 εως τις 18-10-2011

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς το Υ.Ο. για παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων

Δείτε το άρθρο

Παράταση έως 8/6 για δηλώσεις ΑΕ, ΕΠΕ και ΦΑΠ. - Παράταση και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις - Σημειώματα αυτοελέγχου.

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής καταστάσεων που λήγουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος

Δείτε το άρθρο

Αίτημα της Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε. προς το Υ.Ο. για παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων και άλλων

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικ.: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων για τις συναλλαγές του 2011

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με την παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων

Δείτε το άρθρο

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων 2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με την υποβολή συγκεντρ. καταστάσεων για διακοπή δραστηρ. εντός της χρήσης του έτους 2013

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής για καταστάσεις του Κ.Β.Σ. και ισοζυγίων

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών (ΜΥΦ) προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Δείτε το άρθρο

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών (ΜΥΦ) προηγούμενου ημερολογιακού έτους

Δείτε το άρθρο

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στις ΜΥΦ περιόδου 2016

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων ημερολογιακού έτους 2012 (Α.Φ.Μ. 4, 5 & 6)

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων ημερολογιακού έτους 2012 (Α.Φ.Μ. 7, 8 & 9)

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων ημερολογιακού έτους 2012 (Α.Φ.Μ. 0)

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων ημερολογιακού έτους 2012 (Α.Φ.Μ. 1, 2 & 3)

Δείτε το άρθρο

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 0

Δείτε το άρθρο

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 4, 5 και 6

Δείτε το άρθρο

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 7, 8 και 9

Δείτε το άρθρο

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 και 3

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα