Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΤΕΜΠΜΕ για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

ΤΕΜΠΜΕ: Δημοσιοποιείται το πρόγραμμα, ρυθμίσεις για εισφορές.

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ομιλητές από τα επιμελητήρια της χώρας σημείωσαν ότι το πρόβλημα για τις επενδύσεις στη χώρα μας δεν είναι τόσο μεγάλο στο βαθμό που σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας λόγω της γραφειοκρατίας, ''αλλά λόγω του φορολογικού συστήματος'' όπως τόνισαν.

Δείτε το άρθρο

Πότε μπορούν να καταθέτουν οι επιχειρηματίες αίτηση για τα δυο νέα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ.

Τα δύο νέα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ, που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας, ισχύουν από την ημέρα υπογραφής του οδηγού εφαρμογής από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά για να μπορέσει ο επιχειρηματίας να υποβάλει την αίτηση ένταξης στα σχετικά προγράμματα, θα πρέπει να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις συνεργασίας του Ταμείου με τις τράπεζες και στη συνέχεια να σταλεί και η σχετική εγκύκλιος από την τράπεζα στα υποκαταστήματά της.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3912 "Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης"

3912

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα